Ondernemen

 

Er zijn legio bedrijven, organisaties, instellingen in Utrecht (stad en regio) die willen helpen bij het sterker maken van maatschappelijke initiatieven en die willen bijdragen aan een hechtere, prettige, tolerante en betrokken samenleving. Zij staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, sociale klasse en politieke en religieuze overtuiging en maken nieuwe verbindingen in en door de samenleving mogelijk. Zij willen een zichtbare bijdrage leveren aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de stad en daarmee aan de kwaliteit en vitaliteit van de samenleving als geheel.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad