Welzijn

 

Welzijn in een wijk ontstaat door een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid van bewoners zelf. Naast en in samenwerking met de professionele dienstverleners (van helpende zorg tot sociaalmaatschappelijke werkers) zijn er talrijke bewonersinitiatieven in wijken aan de gang die anderen  in hun dagelijkse leven ondersteunen en stimuleren. Het zijn deze initiatieven die een belangrijke pijler vormen van de Vreedzame Stad.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad