Veiligheid

 

Veiligheid in een wijk is  niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, maar (vooral) ook van de bewoners. De politie treedt op als partner, die initiatieven van burgers, instellingen en bedrijven met raad en daad bijstaat.
 
De politie in Utrecht heeft de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht aangegrepen zichzelf als  'organisatie met een vredesmissie' neer te zetten, en is dan ook een van de initiatiefnemers van het project De Vreedzame Stad.
 
Een goed voorbeeld van samenwerking is het project Vreedzame Veilige Publieke Taak. Daarin werken instellingen als basisscholen, het jongerenwerk, een speeltuin, het welzijnswerk, de politie, gemeente en het OM actief met elkaar samen. Er wordt gestreefd naar een situatie waarin mensen zelf de basisconflicten in hun wijk kunnen oplossen door middel van mediatie. Zij durven verantwoordelijkheid te nemen bij grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de veiligheid en het welzijn in zijn eigen wijk: kinderen, jongeren, hun ouders, publieke dienstverleners etc.
 
Door het gezamenlijke draagvlak en de onderlinge verbondenheid die zo ontstaan, raken publieke dienstverleners hun angst en hun handelingsverlegenheid kwijt. Andersom krijgen de veroorzakers van problemen meer begrip voor wat publieke dienstverleners meemaken. Zo kan herhaling van zetten voorkomen worden.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad