Sport

 

Gevallen zoals met de grensrechter in Almere hebben de sportwereld op schokkende wijze duidelijk gemaakt dat er ook nog iets anders van belang is naast winnen of verliezen. Sportiviteit en respect zijn geen vanzelfsprekendheid meer als basis van mooie sport. Het besef dat sport van kinderen een onderdeel is van de opvoeding, wordt geregeld ondergesneeuwd door de geprojecteerde ambitie van de volwassenen eromheen.
 
Steeds meer sportverenigingen voelen de noodzaak tot verandering en kiezen voor een 'vreedzame aanpak' van vooral hun jeugdbeleid. Basis hiervan is een training met als belangrijke onderdelen: goed gedrag belonen, verantwoordelijkheid geven en nemen, het goede voorbeeld geven en het oplossen en voorkomen van conflicten. Positief coachen staat centraal. Ook ouders worden betrokken en aangespoord om hun kind positief aan te moedigen. De cursussen sluiten aan op de drie pijlers van de vreedzame aanpak van de Vreedzame School: respect, verantwoordelijkheid en conflicthantering. De cursussen worden gesteund door de Nederlandse Sport Alliantie.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad