Religie

 

Religie in de Vreedzame Stad heeft behalve een spirituele ook een maatschappelijke betekenis. De rol van interreligieuze samenwerking voor het welzijn in een wijk is niet te onderschatten. De kern van deze samenwerking is een gedeeld besef van het grotere overkoepelende belang, naast het koesteren van de eigen levensvisie.
 
Dat doet ook de Britse religiehistorica Karen Armstrong. Het Handvest voor Compassie dat zij eind 2009 publiceerde, roept op om terug te keren tot de kern van alle religieuze, ethische en spirituele tradities:
"Compassie is het vermogen om je te verplaatsen in een ander, om het gezichtspunt van de ander in te nemen. In feite is dat al in de gulden regel verwoord, die in alle belangrijke spirituele tradities een plek heeft, en waar onze eigen koningin Beatrix onlangs nog op wees: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet', of in een positievere variant: 'Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden'."

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad