Educatie

 

Voorbeelden van bruggen door zeer jonge bruggenbouwers zijn te vinden op de Vreedzame Scholen: in dit democratisch burgerschapsprogramma leren kinderen houding en vaardigheden op het gebied van burgerschap. Een onderdeel hiervan is conflicthantering via het opleiden van leerling-mediatoren die helpen bij het oplossen van conflicten op hun eigen school.
 
Om de Vreedzame School heen bevindt zich de schil van de ouders (thuis), daaromheen de wereld van de georganiseerde vrijetijdsbesteding (ook sport en cultuur), en daaromheen het publieke domein (waar onder woningcorporaties, winkelketens, wijkbureaus, wijkagenten, buitenschoolse opvang, zelforganisaties, welzijn).
 
De Vreedzame Wijk probeert die verschillende werelden van het kind (met hun verschillende regels en codes) met elkaar te verbinden zodat er afstemming ontstaat tussen alle opvoeders in een pedagogische ‘civil society’. Ook de Vreedzame Wijk heeft een duurzaam effect als doel: een veilig, positief sociaal klimaat waarin participatie centraal staat en waar conflicten worden opgelost door onder andere gebruik te maken van mediatie. Hiermee biedt de Vreedzame Wijk een alternatief voor de 'straatcultuur' waarin vaak het recht van de sterkste heerst. De leerlingmediatoren van de Vreedzame School worden in groep 8 en daarna wijkmediatoren.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad