Cultuur

 

Het scheppen van verbindingen en het versterken van netwerken door middel van cultuur is de missie van de stichting Vrede van Utrecht. Om dat te bereiken heeft de organisatie in alle wijken van de stad een breed programma opgezet, samen met bestaande culturele bruggenbouwers: kunstenaars, culturele initiatieven en organisaties die het verschil willen maken en bij wie het verbinden van nature in het bloed zit.

Het wijkenprogramma van de Vrede van Utrecht - Vrede in de Buurt - benut de kracht van kunst en cultuur als voertuig voor ontmoetingen, deelname aan de samenleving  en sociale cohesie. Het programma bereikt daarmee mensen voor wie deelname aan culturele projecten en evenementen niet vanzelfsprekend is.
 
Ook heeft de Vrede van Utrecht het Community Arts Lab (CAL) opgezet. Sinds 2006 wordt hier kennis en ervaring over community arts uit de hele wereld vergaard. Community arts projecten ontstaan meestal binnen een complex geheel van professionals uit de kunst, de zorg, de woningcorporaties en gemeenten, met als doelgroep vaak mensen die om een of andere reden in een kwetsbare positie zitten.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad