De Vreedzame Stad

 
Motto "Het is moeilijker om een vrede te organiseren dan om een oorlog te winnen" (naar een uitspraak van Aristoteles).
 
De Vreedzame Stad is een Utrechts initiatief van politie, Vreedzame School & Wijk en Vrede van Utrecht. Het project geeft een eigentijdse invulling aan de Vrede van Utrecht die 300 jaar geleden in het Utrechtse Stadhuis gesloten werd. Met het programma The Art of making Peace herdenken we het verdrag uit 1713 en vieren we de overwinning van dialoog & mediatie op oorlogvoering. Diplomatie hoort bij Utrecht zoals polderen bij Nederland hoort.
 
De Vreedzame Stad bevindt zich waar dan ook ter wereld en heeft Utrecht als inspiratie. De Vreedzame Stad zoekt naar een actief antwoord op de handelingsverlegenheid die op tal van terreinen in de samenleving zichtbaar is als gevolg van verscherpte tegenstellingen in de maatschappij. Gezinnen vallen uit elkaar, de solidariteit op scholen is in het geding, wijken verliezen samenhang, mensen worden gepest vanwege hun seksuele geaardheid, bevolkingsgroepen staan tegenover elkaar. 
 
De Vreedzame Stad bouwt een netwerk op van bruggenbouwers: mensen uit allerlei sectoren - veiligheid, onderwijs, bestuur, cultuur, welzijn, religie, sport en het bedrijfsleven - die nieuwe verbindingen maken, mensen bij elkaar brengen, een kloof overbruggen. Niet het vermijden van conflicten, maar de manier waarop je ermee omgaat staat daarbij centraal. Een creatieve benadering van conflicten kan constructief bijdragen aan veerkracht, positieve ontwikkeling en vernieuwing. Het overstijgen van vooroordelen is daarbij essentieel. Een bruggenbouwer is een doener. De methodiek van een bruggenbouwer is creatief en niet altijd onomstreden. Een bruggenbouwer is iemand die veelal ‘positief de grenzen opzoekt’.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad