Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Yamila Bavio

 "Voetbal verbindt, maar scheidt tegelijk. Muziek verbindt, zonder te scheiden. Samen muziek maken overbrugt afstanden en doet verschillen verdwijnen. Aan het eind van de dictatuur in Argentinië – waar ik vandaan kom – werden muziekworkshops gratis aangeboden. Gewoon, in parken. Zo begon ik ook in Zuilen. Ik nam mijn trommels mee naar de speeltuin en gaf vrijblijvend muziekles aan buurtkinderen.

Vorig jaar richtten we met een groep muziekdocenten en wijkbewoners de Stichting Kunstkasteel Zuilen op. Afgelopen november ontvingen we subsidie van het Oranjefonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, waardoor we mijn droom om Muziek in de Wijk uit te breiden, konden waarmaken. Honderddertig kinderen uit de groepen zes, zeven en acht van vijf Zuilense basisscholen boden we muziekles aan. Zuilen is een gemêleerde wijk, een wijk van samenscholingsverboden en buurtfeesten. Zo divers als de wijk waren ook onze leerlingen: we gaven les aan Chinese, Surinaams-Hindoestaanse, Turkse, Marokkaanse en Nederlandse kinderen. Vaker dan verwacht werden we gevraagd voor optredens. De theaterzaal hier, die aanvankelijk weinig mensen uit de buurt trok, kregen we tot twee keer toe vol met wijkbewoners. In juni sloten we het project af met een slotconcert."

 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad