Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Bas van Tebberen

“Sommige jongeren hebben 1000 keer nodig om in te zien dat het criminele pad niet de enige weg is, maar ik laat iedereen zien dat je als mens altijd weer een nieuwe kans krijgt”, aldus Bas van Tebberen, wijkagent op Kanaleneiland-Noord.

Op Kanaleneiland ligt de grootste problematiek in de wijk bij de straatcultuur, jongeren zien veel verkeerde voorbeelden en criminaliteit is altijd een optie. Bijna iedere jongere kent wel iemand met een criminele achtergrond en ondanks dat sommigen bij de politie aangeven uit de criminaliteit te willen stappen, blijkt in de praktijk weerstand bieden aan de omgeving voor hen keer op keer erg lastig. Daarnaast groeien jongeren in Kanaleneiland op met de politie. Na de eerste keer dat ze door de politie aangesproken worden zijn ze nog onder de indruk, maar na meerdere keren niet meer.

 

Het deel van de jongeren, de zogenaamde “kopstukken” dat echt niet wil, kan alleen nog door middel van repressie worden aangepakt, bij de meelopers valt echter nog wel winst te behalen in een gezamenlijke aanpak met partners als jongerenwerk, de ouders en de omgeving. Bas werkt inmiddels 7 jaar in de wijk en kent de meeste jongeren goed en zij kennen hem. “Doordat zowel de jongeren zelf, maar ondertussen ook de ouders, mij goed kennen, heb ik krediet opgebouwd.” Zo was er vorig jaar een situatie waarbij Bas een voor hem bekende jongere bijna op heterdaad betrapte, maar de zaak uiteindelijk geseponeerd is. Aan zijn ouders had de jongen verteld dat hij niets had gedaan en dat hij bovendien ook nog geslagen was door de politie. “Belangrijk is om als agent niet gefrustreerd te raken van een sepot. Ik ben naar de ouders toe gegaan en na drie gesprekken hebben de ouders de situatie goed opgepakt.” Een aantal jaar geleden was er absoluut nog geen sprake van een dergelijk vertrouwen in de politie.

 

Ook het aanspreken van elkaars kinderen is in sommige culturen geen gemeengoed. “Een half jaar geleden was er een groep jongeren die veel overlast bezorgde. Samen met de stichting Al Amal[1] hebben we de moeders van deze jongeren bij elkaar geroepen. Het lukte met de moeders af te spreken dat zij elkaars kinderen mochten corrigeren én elkaar mochten aanspreken”. Bas: “Dit was een enorme stap vooruit in deze gemeenschap, maar in het samenwerken met ouders zit absoluut de winst voor de toekomst”.

 

Tenslotte vormt het trekken van één lijn met alle partners de leidraad van de aanpak: “Vreedzaam is de kern. Samen met jongerenwerk, de scholen, de speeltuinmedewerkers: Allemaal verkondigen we dezelfde boodschap over wat de grenzen zijn en over wat wel en niet kan.“

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad