Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Mira Kho

Mira Kho is projectleider bij Vrede van Utrecht. Met haar team bouwt zij aan Vrede in de Buurt in de wijken van Utrecht. Ze is een bruggenbouwer in hart en nieren en doet niets liever dan mensen, initiatieven en organisaties met elkaar verbinden. Aan Mira de vraag wat kunst en cultuur kunnen bijdragen aan De Vreedzame Stad.

“Kunst wordt vaak gezien als luxe, maar dat is te gemakkelijk gedacht. Kunst kan weliswaar geen problemen oplossen maar heeft wel het vermogen om te verbinden en verbeelden. Kunst kan betekenis geven aan wat soms moeilijk onder woorden te brengen is. Op die manier kun je met kunst en cultuur wel het verschíl maken in andere domeinen zoals bijvoorbeeld onderwijs, zorg en veiligheid. Met kunst en cultuur kun je sfeer scheppen, banden verstevigen, verhalen delen. Zo kun je zorgen dat je mensen die niet vanzelfsprekend meedoen in de samenleving wel kunt betrekken. Betrokkenheid creëren is een belangrijk doel om na te streven."
 
"Een goed voorbeeld is de Sint Maartenparade: sinds 2011 wordt deze oude traditie in Utrecht nieuw leven ingeblazen. Tijdens de viering van de Vrede van Utrecht in 2013 is het project uitgebreid tot 5 optochten. Vanuit alle wijken van Utrecht trokken parades naar de binnenstad voor een gezamenlijk concert met als slot een muzikaal diner voor 1200 deelnemers en partners. Of zoals in Utrecht-Oost, waar 12 culturele en zorginstellingen samenwerkten met 365 betrokken wijkbewoners en daarmee zorgden voor ruimte voor mensen die anders zijn."
 
"Ik heb er geen moeite mee om kunst als middel in te zetten om een doel te bereiken: kunst als ‘partner in crime’. Jarenlang is die opvatting vloeken in de kerk geweest, maar gelukkig zijn er tegenwoordig veel meer mensen die er zo over denken. Het betekent niet dat ik geen respect voor het kunstwerk heb, de kunstenaar niet serieus neem, of dat kwaliteit voor mij niet belangrijk is. Maar wat kwaliteit is, hangt soms wel af van de context: wie maakt het, waarom, voor wie, onder welke omstandigheden. Kunst en kunstenaars kunnen heel goed gedijen in een andere omgeving dan een theater of een museum, kijk bijvoorbeeld maar naar Tafelboom.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad