Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Merlijn Twaalfhoven

Merlijn Twaalfhoven (1976), componist:
“Als componist ben ik mij sterk bewust van de kracht die muziek kan hebben bij het verbinden van mensen. Muziek kan betekenisvol en troostend zijn voor bewoners van conflictgebieden of voor mensen die in conflictgebieden geleefd hebben. Geluiden en klanken creëren relaties tussen mensen die anders langs elkaar heen of naast elkaar leven. Muziek helpt hen om contact met elkaar te maken zónder verborgen agenda, want er zijn alleen de klanken; de stem ontbreekt.
In 2006 was ik op Cyprus, waar ik voor het project Long distance call musici uit Noord- en Zuid-Cyprus bij elkaar bracht. Ik probeerde het verdeelde land aan weerszijden van de scheidingslijn muzikaal met elkaar te verenigen. Terug in Nederland leidde ik, met dezelfde mensen, het concert Echoes across the Divine, in de Domkerk. Grieks-Cyprioten en Turks-Cyprioten traden op in harmonie met elkaar, samen met Utrechts musici en met scholieren, zo’n vierhonderd in totaal.
Een keer of tien ben ik in de Palestijnse gebieden en in Israël en Syrië geweest. In 2008 voerde ik Symphonie Arabica uit in Jordanië en in Nederland, een compositie die werd uitgevoerd door Palestijnse vluchtelingen. Afgelopen voorjaar was ik nog in een vluchtelingenkamp van Syriërs in Jordanië.
Als componist voel ik mij een bruggenbouwer. Wat ik met muziek in feite doe, is het ensceneren van een ongewone ontmoeting tussen mensen die elkaar niet kennen. Ik vind het nog elke keer mooi om te zien hoe deze mensen, ondanks hun uiteenlopende afkomst, door muziek vertrouwen vinden in elkaar.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad