Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Davey Dekker

 

Bij zijn aanstelling als wijkagent in IJsselstein-Noord in 2008 was de overlast van de Marokkaanse jeugd bij een hangplek in de buurt van de plaatselijke Jumbo een groot probleem. De bezoekers van de supermarkt voelden zich onveilig en mensen die overlast meldden, werden bedreigd.

 

De kern van de aanpak van de hinderlijke jeugdgroep[1] van 50-60 jongeren waar zij deel van uit maakten, beschrijft Davey als “het bruggenbouwereffect”.

In verschillende kringen hoorde Davye regelmatig de naam van een actieve buurtvader die tevens in de gemeenschap van de IJsselsteinse moskee zit. Davey besloot contact te zoeken met deze buurtvader. In de loop van de tijd bouwden zij een goede  relatie met elkaar op, die  uiteindelijk heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak van de jeugd in de wijk.

De buurtvader was voor Davey bij wijze van spreken de ‘ogen en oren in de wijk’ en wees Davey op een nieuwe generatie jeugd die dreigde te ontsporen. Door in een vroeg stadium samen met hem, de gemeente en jongerenwerk een plan van aanpak te maken, is de hinderlijke groep na verloop van tijd uiteen gevallen.

“Je bouwt als politie krediet op door de jongeren te leren kennen, hen uit de anonimiteit te halen en het gesprek met hen aan te gaan, ook op de momenten dat het wel goed gaat. Uiteraard zitten er individuen in de groep die alleen nog door middel van repressie aangepakt kunnen worden, maar nieuwe aanwas is nu door deze samenwerking voorkomen. De buurtvader heeft een grote rol in de aanpak gespeeld door jongeren bijvoorbeeld aan een baantje te helpen. De gemeente heeft op zijn beurt diverse activiteiten zoals voetbal georganiseerd en geïnvesteerd in de gezinnen waaruit deze jongeren komen. Ook als wijkagent moet je contacten met het hele gezin onderhouden. Kennen en gekend worden is de sleutel, waardoor je als politie vóór het probleem komt te zitten”.

 

Het veiligheidsprobleem in de wijk werd daarnaast integraal aangepakt door betrokkenheid van de lokale driehoek bij de wijkvernieuwingsplannen. “Als politie gaven wij bijvoorbeeld aan dat er op eerste en tweede etages vaak wordt ingebroken. De woningbouwverenigingen springen daarop in door juist op die plekken het hang- en sluitwerk te vervangen.”

 

Voor nu is de situatie onder controle en is IJsselveld zelfs de veiligste wijk van IJsselstein. “We blijven echter controleren en alert op kinderen en jongeren die de verkeerde kant dreigen op te gaan”.

Voor de toekomst hoopt Davey samen met de jongeren die inmiddels op het rechte pad terecht zijn gekomen, het veiligheidsgevoel te vergroten; zo kunnen ze wat terug doen voor hun wijk.[1] De hinderlijke jeugdgroep is één van de drie hoofdtypen uit de shortlistmethodiek van bureau Beke die binnen de politie gebruikt wordt voor het categoriseren van problematische jeugdgroepen

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad