Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Dwight van van de Vijver

Dwight van van de Vijver is sinds 3 jaar wijkagent in Kanaleneiland Noord, een wijk die tot 2010 te kampen had met veel criminaliteit en onverdraagzaamheid, met name onder de jeugd.

Dwight: “Ik had nooit gedacht dat ik wijkagent zou worden. Boeven vangen, dat was wat ik wilde en daarom ben ik bij de politie gegaan. Vanuit mijn interesse in de jeugdproblematiek ben ik destijds betrokken geraakt bij het Jongerenteam in Overvecht daar werkte ik bij de noodhulp”. (Het Jongerenteam is een preventietraject om jongeren uit het criminele circuit te houden - red).Toen het Jongerenteam ophield te bestaan, werd Dwight door de wijkteamchef van het wijkteam Overvecht, Rob Siebelink, gevraagd om wijkagent te worden.. Dwight besloot ja te zeggen: “Als je echt wilt dat er iets met je verbeterplannen wordt gedaan, dan kun je dat niet vanuit de noodhulp doen”. Na een succesvol assessment hoorde de wijkteamchef van het wijkteam Zuidwest, Toaufik Elfalah, dat Dwight wijkagent werd en haalde hem naar Kanaleneiland.

 

“In eerste instantie schrok ik van de situatie en de houding van de kinderen en jongeren in de wijk. Ik merkte echter dat het heel belangrijk is dat je als wijkagent gewoon jezelf bent, dat je oprecht bent, en niet bang. Daarnaast moet je als wijkagent vooral naar buiten gaan, op straat zijn en in gesprek gaan met de bewoners van je wijk: de jongeren én de ouderen, de broertjes, de zusjes,de vaders en moeders,.”

 

Drie jaar geleden, toen Dwight begon als wijkagent, was er veel aandacht voor de jongeren tussen de 15 en 20 jaar in zijn wijk. Met een aantal heeft Dwight een goede band opgebouwd, maar hij besefte ook: een deel van deze jongeren is niet meer te redden. Om in de toekomst de jeugdproblematiek te verminderen, moet er volgens Dwight geïnvesteerd worden in het verminderen van de nieuwe aanwas in jeugdgroepen. “Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school; dat is de plek waar de politie hen kan bereiken. Van mijn leidinggevende kreeg ik gelukkig de ruimte om naar de scholen toe te gaan en ook de andere wijkagenten in Kanaleneiland Noord waren enthousiast. Bovendien werkten de scholen direct mee.”

 

“We wilden de kinderen echter niet alleen voorlichting geven, maar hen juist leren over verschillende culturen en de bijbehorende conflicten die er kunnen spelen. Alle kinderen kennen ons nu, waardoor er een positiever beeld is onstaan van de politie. En wij kennen hen, waardoor we er op tijd bij zijn als er iets niet goed gaat.”

Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leraren werken de schoolbezoeken drempelverlagend. “De leraren waren eerst terughoudend bij het inschakelen van de politie. Nu, vragen ze ons sneller om advies in het geval van bijvoorbeeld mishandeling of ruzie in de klas en in de school. Er is echt een brug geslagen tussen de politie en de scholen.”

 

Het programma van de Vreedzame School en Wijk kwam voor Dwight op het juiste moment en het sluit goed aan bij de doelen die hij wil bereiken.

“Laatst liep ik mijn rondje door de wijk en waren er wat kinderen aan het voetballen. Er ontstond een vechtpartijtje. Ik vroeg aan de kinderen waar ze op school zaten. Dat bleek een Vreedzame School te zijn. “Zijn hier dan ook mediatoren[1] aanwezig?” vroeg ik vervolgens. Dat was inderdaad het geval. Ik zei dat ik over 10 minuten terug zou komen, en dat ik verwachtte dat het conflict dan zou zijn opgelost. Toen ik terugkwam werd er weer vreedzaam gevoetbald. Dat is precies de kracht van de Vreedzame methodiek: verantwoordelijkheid nemen voor je eigen conflicten.

 

 [1] Een mediator in een Vreedzame School is een leerling die bemiddelt bij conflicten

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad