Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Peter de Klein

Peter de Klein is wijkagent in het Museumkwartier in de Utrechtse binnenstad: een heel diverse wijk met een historische karakter; met sociale huurwoningen, zorginstellingen, veel ondernemers en uiteaard de musea.

Vooral bezoekers en bewoners van de zorginstellingen veroorzaken nog wel eens overlast voor de omwonenden, zoals drugsgebruik en wildplassen. Peter is het aanspreekpunt voor alles wat er buiten op straat gebeurt, maar loopt af en toe ook rustig bij een van de zorginstellingen naar binnen.

 

“Begeleiders hebben veel invloed op de patiënten, over het algemeen meer dan ik. Als ik een patiënt op straat iets ongewenst zie doen, licht ik de begeleiders in zodat zij in eerste instantie in actie kunnen komen.” Er is tevens een convenant ingericht dat het mogelijk maakt om informatie onderling te delen. Hierdoor is Peter in staat cruciale informatie op de juiste plek te brengen.  

 

“Naast zorginstellingen heeft deze mooie wijk van alles te bieden: kijk bijvoorbeeld naar alle winkels op de Twijnstraat en langs de grachten. Ook is er op iedere hoek wel een ondernemersvereniging, buurtvereniging of beheergroep te vinden. Deze bewonersinitiatieven zijn niet vanzelfsprekend, daarom probeer ik ze te ondersteunen waar ik dat kan. Open dagen bij de zorginstellingen en de burendag in september geven de buurtbewoners een idee wat er nou daadwerkelijk gebeurt achter de deur van een zorginstelling. Dat draagt bij aan de onderlinge betrokkenheid”

 

Het onderhouden van zijn netwerk in de wijk hoort bij het dagelijks werk van een wijkagent: ‘korte contactlijntjes’ zijn belangrijk in dit werk. “Bewoners moeten mij niet alleen van een fotootje kennen; ze moeten weten wie ik ben en wat ik voor hen kan betekenen. Ik wil graag alles weten, zodat ik de juiste mensen met elkaar in contact kan brengen. Wie wil kan mijn mobiele nummer krijgen en iedereen mag  24 uur per dag, 7 dagen per week bellen. Bij spoedgevallen bellen ze natuurlijk altijd 1-1-2.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad