Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Aleid Wolfsen

De gemeente Utrecht is als een van de initiatiefnemers van de Vrede van Utrecht een van de grondleggers van de Vreedzame Stad. Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht, draagt de visie van de Vreedzame methodiek zowel op school-, wijk- als stadsniveau uit. Wij spraken met hem over het burgemeesterschap van een Vreedzame Stad.

Hoe is het burgemeester te zijn van een Vreedzame Stad?

Een kerntaak van een burgemeester is de vrede in de stad bewaren. Dit kan ik als burgemeester doen door zelf bruggen te slaan, maar ook door bruggenbouwers, mensen die het verschil willen maken, te supporten. De bevolking van Utrecht heeft een heel diverse samenstelling. Mensen met verschillende kleuren, nationaliteiten, seksuele geaardheid, religieus of niet-religieus, met of zonder beperking, we horen allemaal op een respectvolle, positieve manier met elkaar om te gaan.

 

Vaak richten media hun aandacht vooral op incidenten die voor maatschappelijke onrust kunnen zorgen. Waarom is het zo belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan positieve geluiden uit de stad?

De politie komt in het spel als er gedoe is, maar daarnaast heeft de politie, samen met de gemeente, ook een preventieve rol. Daarom is het goed dat juist de politie één van de grondleggers is van de Vreedzame Stad. Natuurlijk moeten ze soms ingrijpen, maar door het hanteren van het Vreedzame concept is er een gezamenlijke methodiek om conflicten op te lossen.

 Op de website ‘De Vreedzame Stad’ worden Utrechtse bruggenbouwers erkend. Het is goed dat juist zij een keer in de spotlights staan. Het is geweldig dat de politie, als gezagorganisatie, hiervoor waardering uitspreekt. De politie heeft haar burgers nodig om voor vrede en veiligheid te kunnen zorgen.

 

Wat vindt u van de ontplooiing van de Vreedzame methodiek?

Het feit dat er juist nu, tijdens de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht, een vreedzame beweging wordt gestart is natuurlijk niet zonder reden. Tijdens de onderhandelingen voor het vredesverdrag 300 jaar geleden zaten hier tientallen diplomaten met verschillende nationaliteiten aan tafel. Er ontstond vrede door onderhandelen, in plaats van door oorlog te voeren. Tegenwoordig doen we dat nog steeds: conflicten worden beëindigd door met elkaar de dialoog aan te gaan, precies zoals door de vreedzame methodiek wordt voorgeschreven.

 

Heeft u een concreet voorbeeld van een bruggenbouwer die daadwerkelijk het verschil maakte?

In Zuilen zorgden verschillende jeugdgroepen in 2009 voor heftige overlast in de wijk. Om de problematiek in beeld te krijgen en aan te pakken werden met alle betrokken partijen bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten stapten er wijkbewoners naar voren die de politie, de jongeren en de slachtoffers met elkaar konden verbinden. Deze wijkbewoners hebben daarmee serieuze problematiek weten op te lossen. Nu is de situatie rondom de jeugdgroepen in de wijk een stuk beheersbaarder. De wijkbewoners die dit voor elkaar kregen, zijn absoluut bruggenbouwers.

 

Er zijn bruggenbouwers in allerlei verschillende sectoren, zo ook in het thema ‘bestuur’. Welke bruggen zou u bij bestuur nog graag geslagen zien worden?

Ik denk dat er vanuit bestuur nog wat meer wijkgericht gewerkt kan worden. Daarmee betrek je burgers meer bij het bestuur. Dit gebeurt al steeds meer doordat het Wijkbureau en de buurtregisseur ook fysiek in de wijk aanwezig zijn. Alle vormen waarin buurtbewoners meedenken, zoals varianten van participatie- en veiligheidsprojecten, moeten vanuit het bestuur door alle betrokken partijen worden ondersteund.

 

Waarom is het als burgemeester belangrijk om bruggen te bouwen?

De burgemeester hoort symbool te staan voor bruggenbouwende activiteiten in een stad. De burgemeester is diegene die de verbinding moet slaan tussen de bruggenbouwers in de wijk en het gemeentebestuur. Daarom vind ik het ook leuk om langs te gaan in de wijk en de bruggenbouwers persoonlijk te bedanken  Het werk van de bruggenbouwers mag gezien worden en ik hoop met mijn betrokkenheid een stimulans en motivatie te zijn om door te gaan met het goede werk.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad