Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Ahmed Essousi

Ahmed Essousi is voormalig raadslid van de gemeente Utrecht. In deze functie heeft hij jarenlang bruggen geslagen tussen bestuur, politie en bewoners en hierbij merkte hij dat input vanuit burgers, gemeenschappen en organisaties van groot belang is.  “Contact leggen is de eerste stap naar het uitwisselen van informatie. Als iedereen zijn omgeving kent en accepteert, ondervinden mensen minder overlast van elkaar.”

“De kracht van het bouwen aan een vreedzame wijk of stad zit niet zozeer in groots opgezette initiatieven of organisaties, maar vooral in het besef dat bewoners deel horen te zijn hun omgeving. Het besef moet er zijn dat je omgeving is waar je woont, leeft en waar je kinderen opgroeien. Een veilige of vreedzame omgeving is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Ahmed noemt als voorbeeld de Betonbuurt in Zuilen, waar bewoners zelf het initiatief hebben genomen om hun buurt leefbaarder te maken, onder ander door het inrichten van een jongerenhuiskamer. “En met succes: de jongerenoverlast in de buurt is minder geworden.”

 

Tegenwoordig werkt Ahmed voor FORUM, een onafhankelijk kennisinstituut voor multiculturele vraagstukken, gevestigd in Utrecht. Hij bekijkt waar en op welke manier sociale spanningen in wijken ontstaan. Hij adviseert de gemeente bij het oprichten van een netwerk met belangrijke burgers. De politie onderhoudt ook zulke netwerken, zowel op wijk- als stadsniveau. Deze sleutelfiguren zorgen niet alleen voor input van de wijk, maar komen ook relevante informatie halen. Daardoor ontstaat er een belangrijke wisselwerking.” Ahmed hoopt dat er mede dankzij netwerken met sleutelfiguren, in Nederland nooit zulke rellen komen als in Parijs (2005) en Londen (2011).

 

Hoe ziet Ahmed het bestuur van de Vreedzame Stad? “Ik zou graag zien dat bestuur laagdrempeliger wordt. Sommige ambtenaren kunnen nogal terughoudend zijn in hun samenwerking met burgers. Juist de gemeenschap moet de input voor het bestuur verzorgen. Beleidsvorming gaat over burgers; daarom moeten zij actief betrokken worden bij bestuur. Een gezamenlijke afstemming zorgt voor extra bestuurlijk draagvlak Het contact tussen de bewoners en bestuur/ambtenaren kan nog beter. Daarnaast kan ook de politie haar informatiepositie nog meer versterken. Wederzijds vertrouwen is hierbij het sleutelwoord. Dit alles opgeteld vormt dit stukje bij beetje een Vreedzame Stad.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad