Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Toaufik Elfalah

Sinds vijf jaar is Toaufik Elfalah wijkteamchef bij de politie in Utrecht Zuid en Zuidwest. Hij geeft leiding aan ongeveer 100 agenten op straat in de wijken Kanaleneiland, Hoograven, Lunetten, Transwijk en Rivierenwijk en een deel van de Dichterswijk. Toaufik is eindverantwoordelijk voor een heel divers gebied, dat voor een deel bestaat uit krachtwijken.

 “Mijn rol is om alle verschillende lijnen met elkaar te verbinden en in te spelen op heersende problematiek. De problemen die niet meteen in het oog springen, mag ik daarbij niet vergeten. Er gaat natuurlijk veel aandacht uit naar jeugdproblematiek, maar ik trek me ook het lot van eenzame ouderen aan.
 
Kanaleneiland kent als wijk 82 betrokken partners, denk daarbij aan straatcoaches, leden van moskeeën, jongerenwerkers, woningcorporaties en nog vele anderen. Al deze partijen willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wijk, maar moeten wel goed aangestuurd en met elkaar verbonden worden. Een eerste stap is om de vreedzame methodiek actiever te hanteren binnen de politieorganisatie. Niet alleen voor de wijkagenten die voor verbinding tussen lokale partijen zorgen, maar ook voor agenten die incidenten afhandelen. Met als doel dat agenten in Utrecht Zuid en Zuidwest uiteindelijk allemaal op dezelfde, vreedzame manier handelen.
 
Ik toets met wie we, als wijkteam van de politie, kunnen samenwerken en netwerken. Ik kies specifiek voor buurtbewoners en professionals die een grote achterban hebben en dus een goede vertegenwoordiging van een gemeenschap zijn. Door te netwerken in goede tijden, in vredestijd, proberen we escalaties te voorkomen. Burgers die worden gezien als sleutelfiguren krijgen daarom ook een speciale rol.
 
Het mooie aan de situatie nu is dat het vrijblijvende er helemaal vanaf is. We gaan de samenwerking aan en komen afspraken na. Eerst hingen alle partijen in de wijk als los zand aan elkaar en werd er langs elkaar heen gewerkt. Door te investeren in de samenwerking ontstaat er onderling vertrouwen en begint de wijk steeds meer op te bloeien..”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad