Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Bert van Barneveld

Bert van Barneveld is wijkagent in de Vaartsebuurt, Hoogh Boulandt en Hoog Catharijne en stationsbegied. De wijk van Bert wordt bestaat uit twee heel verschillende delen: enerzijds de woningen in het gebied langs de Catharijnesingel anderzijds het winkelcentrum Hoog Catharijne. Als wijkagent probeert hij buurtbewoners, ondernemers en andere partijen actief te betrekken en ‘eigenaar’ te maken van hun eigen, veilige omgeving.

 In de woonbuurten werkt Bert nauw samen met de woningbouwcorporaties. Gecompliceerde meldingen geeft hij door aan de woningbouw, zodat zij zo nodig aanvullende maatregelen kunnen nemen. “De woningbouwcoporatie kan bij een conflict bijvoorbeeld buurtbemiddeling inschakelen. Wij komen pas in actie als het echt uit de hand loopt.”
 
Hoog Catharijne (HC) kent een heel andere dynamiek. Elke dag passeren 60.000 mensen het winkelgebied (300.000 mensen het stationsgebied) verder zijn er 154 winkels met bijbehorend winkelpubliek. Daarnaast heb je te maken met  rondhangende jeugd, gebruikers en daklozen. Hoe behoud je hier als wijkagent overzicht? “Het is belangrijk om te weten wie waarvoor verantwoordelijk is en wat we aan problemen kunnen doen.”
 
“Iedere twee weken vindt de ‘stationsbriefing’ plaats: een overleg waar alle partners (JOU, T&H, Trigion, KLPD, Cumelus, NS, GVU en politie) aanschuiven. Belangrijkste partners zijn de gemeente, Corio – de eigenaar van het winkelcentrum die de ondernemers vertegenwoordigt - en Trigion (beveiliging). Het is cruciaal dat de samenwerkende partijen weten wat ze aan elkaar hebben en goed op elkaar zijn ingespeeld. Deze partijen op dezelfde hoogte te laten vliegen is soms lastig, vanwege alle verschillende belangen. Toch probeer ik iedereen actief te betrekken; mijn doel is ze eigenaar te laten worden van hun eigen, veilige omgeving.”
 
“Als wijkagent ben ik een spin in het web. Ik ben vaak in de buurt; dus een vast aanspreekpunt voor partners. Ik zorg dat de informatie daar terechtkomt waar hij hoort. Als de spoorwegpolitie mij inlicht over een verslaafde op het perron, breng ik de verslavingszorg daarvan op de hoogte. Allemaal om mijn wijk veilig en aangenaam te houden.”
In de toekomst zou Bert graag regelmatiger overleggen met de ondernemers. “Het winkelgebied vormt een belangrijk deel van HC; als we één front vormen, kunnen we criminaliteit en overlast beter aanpakken.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad