Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Kim Stomps

Kim Stomps is samen met drie collega’s wijkagent in Driebergen-Rijsenburg; ze is verantwoordelijk voor de jeugdaanpak in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Jongeren zijn vaak op straat te vinden en dat levert wel eens problemen op. Een deel van deze jongeren geeft in groepsverband wel eens overlast; sommigen gedragen zich zelfs crimineel. Voor Kim is het van belang om mogelijke problemen op tijd te signaleren: “Dat is niet alleen belangrijk voor de omgeving, maar ook voor de jongere zelf.”

Volgens Kim zijn er voor jeugdoverlast verschillende oorzaken aan te wijzen, groepsgedrag is er een van: "Jongeren hebben niet perse de intentie om rotzooi te trappen, maar de groep geeft een gevoel van veiligheid waardoor ze overmoedig of baldadig worden. Het lijkt soms alsof ze problemen thuis of op school proberen te ontvluchten. Het is aan ons en aan de partners om deze problemen te ontrafelen en met een groeps en individueel plan voor deze jongeren te komen. Alleen op deze manier voorkom je dat het probleem erger wordt of zich gaat verschuiven naar een ander gebied.”

De afgelopen vijf jaar is Kim bezig geweest om een passende aanpak voor jeugdoverlast in de gemeente Utrechtse Heuvelrug te ontwikkelen die de plus-min-mee methode is genoemd. Dankzij de inzet van haar collega’s, de partners binnen o.a. de gemeente, en het jongerenwerk heeft Kim in 2011 een pilot kunnen starten. De pilot werd uitgevoerd onder leiding van collega Patrick Smelt, wijkagent in Utrecht.  
“Gemeente, politie, justitie, scholen, jongerenwerkers, ouders en uiteraard de jongeren zelf hebben een belangrijke bijdrage bij het naar beneden brengen van overlast en criminaliteit. Voor een goede jeugdaanpak moeten alle partners intensief samenwerken, uiteindelijk moeten alle neuzen dezelfde kant op.”
 
Wat kun je als wijkagent doen om jongerenoverlast tegen te gaan? “Het belangrijkste is om zichtbaar in je wijk te zijn. Ook moet een wijkagent een extra stapje zetten en tijd en energie in de aanpak te stoppen. Er komt nog heel wat kijken bij het administratieve deel van het verhaal, want er moet veel informatie verwerkt en bijgehouden worden. Als je na al dat werk merkt dat de aanpak daadwerkelijk lijkt te slagen, geeft dat  veel energie. Als dan ook nog eens blijkt dat het overlastgevoel en het aantal overlastmeldingen zijn gedaald, zie je de effecten van je inzet.”
 
Kim zou haar aanpak het liefst landelijk uiteenzetten, of tenminste een soortgelijk systeem. In regio Midden-Nederland verschilt de aanpak per gemeente soms nog enorm. “Het zou fijn zijn als iedereen dezelfde werkwijze gebruikt, eentje die ook echt werkt."

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad