Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Rolf van Dee

Rolf van Dee (1962), expert diversiteit bij de politie Midden-Nederland en de gemeente Zeist:
“In Zeist heerste overspannenheid. Bedreigingen en vernielingen waren er aan de orde van de dag, groepen jongeren uit de wijken Nijenheim en Vogelwijk stonden lijnrecht tegenover elkaar. Sinds 2004 werkte ik in Zeist-West als wijkagent. Ik voelde de emotie die er onder bewoners was ontstaan. Het vertrouwen in de politie was weg.
Hoe geef je een wijk zijn vertrouwen terug? Wat ik zeker wist was dat verontruste buurtbewoners niet zitten te wachten op repressie en ook niet op geruststellende woorden. Nee, wie bezorgd is wil zijn verhaal doen. Ik ontmoette de Marokkaanse filmmaker Chaouki el Hodayebi. Hij stelde voor om een film te maken; ‘Buurt(t) in Beeld’, een serie mini-documentaires waarin wijkbewoners hun verhaal konden vertellen.

 We lieten bezorgde bewoners aan het woord, maar ook de overlast-gevende jongeren zelf en de Marokkaanse gemeenschap. ‘Wij zijn de grip kwijt op onze jongeren’, zeiden Marokkaanse ouders. Geëmotioneerd vertelden zij hoe zij als gemeenschap voortdurend het gevoel hadden ‘niet goed genoeg’ te zijn.
Verspreid over een paar avonden toonden we de film in de wijk. Drinken de bewoners uit Vogelwijk en Nijenheim nu wekelijks samen koffie? Nee. Wel is er meer begrip, de angel is uit het wij-zij-denken, de criminaliteit is afgenomen. ‘Buur(t) in Beeld’ leidde tot oprechte belangstelling van bewoners voor elkaar, ik denk dat daar de kracht ligt van het project.
Nu moeten we dit vasthouden. Zo’n brug is makkelijk gebouwd, die pijlers staan snel en dat asfalt leggen, dat lukt ook nog wel. Maar dan komt het onderhoud. Volharden, dat is het moeilijkst.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad