Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Hiske Arts

Hiske Arts (1980), educatief ontwikkelaar bij Critical Mass:
“Toen ik in 2005 afstudeerde aan de masteropleiding Conflictstudies, ontdekte ik dat ik vooral veel wist van buitenlandse conflicten. Met een groep studenten was ik naar Rwanda en Bosnië geweest, om dáár de situatie te bestuderen. We stonden er nauwelijks bij stil dat ook in Nederland genoeg gebeurt – zeker destijds, in de roerige periode na de moord op Theo van Gogh. Toen we zagen dat dichtbij huis voor ons genoeg werk ligt, richtten we Critical Mass op.
Met Critical Mass laten we jongeren ervaren hoe conflict werkt. Hoe gaan zij zelf om met conflict, wat kunnen zij doen om een conflictsituatie te veranderen? We spelen met een thema als identiteit, willen nieuwsgierigheid bevorderen en moedigen jongeren aan om kritisch naar zichzelf te kijken.
‘Denk jij buiten je INBOX?’ Dat is de titel van onze huidige interactieve tentoonstelling, waarin we scholieren laten kennismaken met vooroordelen. We tonen de jongeren foto’s van bestaande mensen en vragen hen in te schatten wie van deze mensen aan sport doet, wie van hen op mannen valt en wie religieus is. In een videogame laten we ze ervaren wat het is om buitengesloten te worden.
Ons volgende project heeft als titel ‘Vriend en Vijand’. We stellen vragen als: wie zijn mijn vrienden, wie zijn mijn vijanden en hoe zijn zij mijn vriend of vijand geworden?
Met Critical Mass hopen we de sociale veiligheid op scholen én daarbuiten te verbeteren.
Het is moeilijk te meten, maar we hopen van harte dat onze tentoonstellingen bijdragen aan een leukere stad.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad