Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Lex Roseboom

Lex Roseboom (1953), bestuursvoorzitter van ouderenzorgorganisatie AxionContinu:

“Wie ouder wordt, voelt verlegenheid. Binnen de verschillende locaties van AxionContinu zie ik dat vaak gebeuren. Ouderen worden terughoudend in het vragen van hulp en aandacht, zien zichzelf als een last voor anderen en trekken zich terug. Hun netwerk verkleint en als je niet oppast,  zitten zij dagenlang alleen op hun kamer. En dan is het feest van het leven weg. 

Dat wil ik voorkomen. Daarom proberen wij ervoor te zorgen dat het sociale netwerk van onze bewoners overeind blijft. Dat doen we door kleinschalige woonvormen aan te bieden en de samenleving letterlijk naar binnen te halen. We bieden onder meer schilder- en computercursussen aan, ook hebben we een medewerker kunst en cultuur aangetrokken. Verder nemen we deel aan Vrijdag Museumdag, dat bewoners van alle zorgcentra in Utrecht de mogelijkheid biedt om op vrijdag een museum te bezoeken. Daarnaast is ons restaurant een verbindende schakel tussen samenleving en bewoners. Samen eten, of zelfs alleen het samen aan tafel zitten, doet goed. Ook beschikken we over een groot netwerk van vrijwilligers vanuit de wijken. Zij leveren ondersteuning, maar brengen vooral de buitenwereld naar binnen. Veel van hen zijn zelf al op leeftijd.

De ene hand geeft, de andere ontvangt – soms weet je niet meer welke hand geeft en welke ontvangt.
Graag stimuleren wij onze bewoners om, ook als dat niet meer vanzelf gaat, het beste uit hun leven te halen. We bieden hun zoveel mogelijk het leven dat zij kenden en de sociale context die daarbij hoorde. Dat houdt het leven de moeite waard.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad