Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Hans Martijn Ostendorp

Hans Martijn Ostendorp is burgemeester van de gemeente Bunnik. De gemeente bestaat uit de dorpen Werkhoven, Odijk en Bunnik en telt in 2012 bijna 15.000 inwoners. Zijn invulling van zijn taak als burgemeester en zijn betrokkenheid bij de burgers maken van hem een echte bruggenbouwer.

 Ostendorp denkt liever in overeenkomsten dan in verschillen. “Als je het niet met elkaar eens bent, moet je beiden een beetje inleveren om tot een oplossing te komen.” Ostendorp wordt gedreven door zijn talent dat volgens hem meer op het menselijk vlak ligt. Deze overtuiging maakt dat Ostendorp net een stapje extra zet. Zo heeft hij weleens een ontevreden jeugdgroep bij hem thuis uitgenodigd om rustig met hen te kunnen praten.
 
Ostendorp: “Ga met elkaar in gesprek, ook al denk je misschien dat de ander een negatieve insteek heeft”. Toen hij net burgemeester was, stonden er vijf grote, getatoeëerde mannen in de hal en ze wilden de burgemeester direct spreken. Hij had een keuze: niet thuis geven of het gesprek aangaan. Hij koos ervoor om met de mannen in gesprek te gaan. Het bleek dat deze mannen alleen kennis met hem kwamen maken. "Het werd zelfs een uitermate leuk gesprek."
 
Ostendorp vindt het belangrijk dat ieder op zijn of haar manier meebouwt aan de samenleving. “Ieder brengt zijn of haar eigen talenten in. Als je een parkeerplaats wilt aanleggen, heb je meer aan een stratenmaker dan aan een burgemeester. Oftewel: het ene talent is niet meer waard dan het andere, ze zijn allemaal nodig. Als iedereen zich dat realiseert, breng je een vreedzamere samenleving dichterbij.” 
 
Hij wil als burgemeester zichtbaar en benaderbaar zijn. “Mede daarom ben ik in de weekenden langs de lijn van het voetbalveld te vinden. In zo’n omgeving spreken de mensen je eerder aan.” Daarnaast is goed contact met zijn wijkagenten wat hem betreft een vereiste en daarom spreekt hij ze ook regelmatig. De korte lijntjes zorgen ervoor dat hij weet wat er speelt. “Als er onrust ontstaat, kunnen we er direct op reageren.”
De burgemeester is ook actief op Twitter en Facebook. Van klachten die hem via deze weg bereiken probeert hij een kans te maken. Lukt het hem niet het probleem zelf op te lossen, dan koppelt hij de indiener aan de juiste instanties of personen.
 
Hans Martijn Ostendorp is een bevlogen bestuurder die graag midden tussen de mensen staat en hun, waar mogelijk, persoonlijke aandacht geeft. “Mijn verantwoordelijkheid is een klimaat scheppen waardoor mensen zich thuis voelen”.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad