Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Peter Hagenaar

Peter Hagenaar (1960), Lombokoloog:

“In de jaren tachtig begon ik als programmamaker bij de Vrije Vloer, een laagdrempelig popcentrum waar alles kon en werkelijk iedereen over de vloer kwam. Het was een universiteit op het gebied van bruggenbouwen.
Later raakte ik betrokken bij het festival Lombok Anders, een voorloper van het Utrechts Bevrijdingsfestival, nog weer later deed ik dingen voor de Culturele Zondag en organiseerde ik onderdelen van Marokko Express, Turkije Express en Caribbean Express, samen met wijkbewoners en ondernemers.
 
‘Lombokoloog’, ‘Nachtburgemeester van Lombok’, ‘The Duke of Canal Street’ – ik heb tal van geuzennamen. Die kwalificaties passen bij me. Mijn kennis van de wijk combineer ik met nieuwsgierigheid naar mensen. Ik leg verbindingen en zet graag ontmoetingen in gang. Dat doe ik vooral op intercultureel gebied. In het Museumcafé startte ik op initiatief van wijkwelzijnsorganisatie Portes en Stichting Oud Lombok een herinneringsproject waarin de buurtgeschiedenis centraal stond. Ik verzamelde oude foto’s en ging in gesprek met wijkbewoners over de periode van de oorlog tot heden – over de immigratie van Turkse en Marokkaanse bewoners, over geloof, over uiteenlopende achtergronden. Ook organiseer ik wandelingen door de wijk, waarbij buurtbewoners vertellen wat zij hier hebben meegemaakt. Dat spreekt tot de verbeelding.
 
Ik denk dat beleidsmakers onderschatten hoe belangrijk dit soort activiteiten is voor de samenhang in een wijk. Lombok Anders bijvoorbeeld, heeft veel fotografen, kunstenaars en schrijvers aangetrokken die nu plezierig samenleven met Turkse, Marokkaanse en Irakese wijkbewoners. Er wordt gemakkelijk bezuinigd op welzijnswerk, maar Portes heeft wel de basis gelegd voor een leefbaar Lombok.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad