Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Nancy Jouwe

Nancy Jouwe (1967), programmadirecteur van Kosmopolis Utrecht:

“‘Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden’ was het thema van de afgelopen Boekenweek. Een uitgelezen kans om aandacht te schenken aan onze koloniale geschiedenis, maar die aandacht was er nauwelijks. Gek, als je bedenkt dat in Nederland ruim één miljoen mensen wonen die een directe lijn hebben met deze geschiedenis.Onze eigen historie kennen we nauwelijks. En ook elkáár kennen we slecht. Als Kosmopolis hopen we op een doorstart, zodat we verder kunnen gaan met het kweken van begrip en nieuwsgierigheid voor elkaar.
 
Nieuwsgierigheid kweken, dat doen we via kunst en cultuur. We zetten bijvoorbeeld erfgoedprojecten op als het Chinafestival in Wijk C, Linken Leggen Lombok en Lâle Lombok. Voor elk van die evenementen nemen we een historische gebeurtenis als startpunt, om wijkbewoners van niet-Nederlandse afkomst een plek te geven in het Nederland van nu en hun buurman inzicht te bieden in wie zij zijn. We organiseren digitale wandelingen door de wijk, maar ook gezamenlijke dinners. Ogenschijnlijk simpele dingen, maar als je ze goed inzet zijn ze heel powerful.
 
Doel van al onze activiteiten is dat onze bezoekers aangeraakt weer buiten komen. We willen hun een breder palet aan vaardigheden en interesses aanbieden, waaruit zij kunnen putten bij hun benadering van ‘de ander’. Het is makkelijk om voorbij te lopen aan een vluchteling, om die te zien als eendimensionaal en geen oog te hebben voor diens verhaal en achtergrond. We hebben verleerd om te zoeken naar dat wat we delen met onze medemens, we hebben verleerd om nieuwsgierig te zijn. Kosmopolis wil wijkbewoners helpen om die nieuwsgierigheid te herontdekken.”
 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad