Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Chaïb Khanfous

Chaïb Khanfous (1966)is initiatiefnemer van de Allochtone Zorgconsulent in IJsselstein:

“Vijf jaar lang zat ik in de WMO-raad. Vaak kwam het thema ouderenzorg ter sprake en steeds vaker kwam aan het licht dat veel ouderen geen aanspraak maken op zorgvoorzieningen waarop zij wel recht hebben. Dezelfde geluiden hoorde ik ook binnen de islamitische vereniging, waarbij ik als vrijwilliger betrokken ben.
Ik merkte dat vooral oudere en allochtone stadsbewoners de wegen niet weten naar de instanties. Ze weten niet op welke voorzieningen ze een beroep kunnen doen en áls ze al weten dat ze recht hebben, bijvoorbeeld op huishoudelijke hulp, weten ze niet hoe ze die hulp kunnen aanvragen. Soms ook is het de taalbarrière die mensen ervan weerhoudt om actief op zoek te gaan naar hulp.
 
Ik zag de behoefte aan meer duidelijkheid, die waarneming heb ik voorgelegd aan beleidsmedewerkers van de gemeente. Zodoende heeft IJsselstein een allochtone zorgconsulent kunnen aanstellen. Zij houdt spreekuur en bezoekt bewoners ook thuis. Op deze manier krijgt zij een beeld van wat er nodig is en kan zij doorverwijzen naar de juiste personen of instanties. We zien dat de bewoners om wie we ons zorgen maakten, nu beter de weg weten.
Ik probeer te verbinden. Liever benoem ik de overeenkomsten tussen mensen dan de verschillen. Met mijn Marokkaanse achtergrond ben ik geworteld in de Nederlandse cultuur. Ik heb een indruk van wat er binnen beide culturen speelt en kan daardoor een brug vormen. Graag zet ik die beide achtergronden in, om een steentje te kunnen bijdragen aan een voor iedereen vreedzamere samenleving.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad