Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Ali Esadik

Ali Esadik (1986), zakelijk leider Stichting Van & Voor Jongeren:

“Als jongens van zestien verbaasden mijn vrienden en ik ons over de negatieve manier waarop de media over Kanaleneiland berichtten. Wijzelf ervoeren de wijk niet als een probleemwijk. Wel zagen we dat een klein deel het destijds voor de rest verpestte en dat goed nieuws voor de meeste media geen nieuws was.
Om die negatieve spiraal te doorbreken, moesten wij onszelf activeren. Aanvankelijk organiseerden we dialoogbijeenkomsten, waarin we bijvoorbeeld jongeren en ouderen samenbrachten. Ouderen waren soms bang voor de jongens die in hun portiek rondhingen, tót beide partijen met elkaar in contact kwamen. Dan verdween de angst.
 
Als stichting zetten we ons nu in voor alle Utrechtse jongeren. Naast dialoogbijeenkomsten organiseren we projecten en activiteiten en bieden we een klein stukje hulpverlening. Sinds 2007 organiseren we het Blend Festival en sinds 2008 hebben we ons eigen tijdschrift, Flexx Magazine. Al onze projecten staan in het kader van kunst en cultuur, sport of educatie. De laatste jaren richten we ons vooral op talentontwikkeling van jongeren. Zo bieden we coaching-trajecten aan, bijvoorbeeld op het gebied van radio maken en muziek.
 
Is het ons gelukt om de negatieve spiraal van destijds te doorbreken? Ik durf het niet te zeggen. Als stichting hebben we prijzen gewonnen, we hebben positief nieuws naar buiten gebracht, zowel regionaal als nationaal. Maar vooral is het goed om te zien hoeveel jongeren we hebben kunnen activeren. In tien jaar tijd hebben ruim duizend vrijwilligers zich ingezet voor onze stichting. Hun betrokkenheid is sterk, in goede en in slechte tijden.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad