Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Ellen de Boom

Ellen de Boom is een betrokken inwoonster van de wijk Kerkebosch in Zeist. Ze is contactpersoon voor alle zaken die mensen bezighouden en waar ze zelf niet uitkomen.

Toen ze net in de wijk kwam wonen, kwam Ellen een tijdje in de bijstand terecht. Ze ondervond toen zelf hoe het was om met weinig rond te komen. Tegelijkertijd schrok ze enorm van het grote aantal mensen dat om haar heen in eenzaamheid verkeert. Als antwoord hierop besloot ze samen met een Italiaanse buurman deel te nemen aan de buurtcommissie om zo meer verbindingen in de wijk te leggen. De buurtcommissie rond de Irenelaan bestaat nog steeds, Ellen is daar sinds 15 jaar voorzitster van. Naast het voorzitterschap van de buurtcommissie heeft Ellen het inloophuis opgezet. Tijdens het afscheid van een vorige burgemeester wees Ellen de bestuurders op de noodzaak van een faciliteit als een inloophuis in de wijk, met als positief gevolg dat het er ook daadwerkelijk kwam.
 
Nu werkt Ellen als buurtpastor en werkt ze samen met verschillende partijen: inloophuizen, woningbouwcorporaties, het gemeentelijk wijkteam en de schuldhulp. Ze onderhoudt contacten tussen politieke partijen, gemeente en buurtbewoners, en tussen buurtbewoners onderling. Daarnaast bemiddelt ze vaak tussen buurtbewoners en instanties: "Mensen zijn vaak bang en weten vaak niet wat hun mogelijkheden zijn.”
  
Ellen neemt deel aan de bestuursgroep minimabeleid van de kerk, die mensen die in geldnood zitten zoveel mogelijk bijstaat. Zo heeft ze al meerdere keren met hulp van verschillende instanties kunnen voorkomen dat woningen door schuldeisers werden ontruimd. Ellen kan hierbij beroep doen op Stichting Hulpkas, een stichting van alle samenwerkende kerken die mensen financieel helpt die juist niet aangesloten zijn bij een kerk. Daardoor kon bijvoorbeeld voorkomen worden dat een Marokkaans gezin werd afgesloten van gas en licht.
 
“Hier wonen zoveel mensen met elkaar samen en al deze mensen mogen zijn die ze willen zijn. Mensen gaan nu ook meer voor elkaar zorgen. Hier in de buurt is er een man van in de 80 jaar, die elke dag kookt voor een buurvrouw van in de 90 jaar,” noemt Ellen als voorbeeld.
Ellen vindt het bijzonder dat de buurt haar zo vertrouwt. Ze bemiddelt bij conflicten, ze kent de mensen en durft ook in te springen bij een ruzie. “Op een klein stukje grond met verschillende mensen in gesprek gaan en ze dichter bij elkaar brengen maakt vrede.” Mensen durven nu de eerste stap te nemen en Ellen om hulp te vragen als zij bijvoorbeeld schuldhulp nodig hebben, hoe moeilijk ze dat soms ook vinden. Ellen vindt het fijn als ze merkt dat het vanaf die eerste stap steeds een beetje beter gaat. “Ik geniet daar van, ik vind het prachtig om te doen.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad