Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Yvonne Edelman

Als antwoord op problemen zoals onder andere inbraken en vandalisme is vier jaar geleden het buurtcomité Nijenheim laagbouw in Zeist opgericht. Het begon met een gesprek met de wethouder, burgemeester en een drietal bewoners. De bewoners vonden dat het zo niet langer door kon gaan. Yvonne Edelman is één van de vier bewoners die betrokken was bij de start van het comité. Het comité komt één keer in de 6-8 weken bij elkaar. Als er iets bijzonders speelt in de wijk, soms nog vaker.

 Het comité verzorgt eenmaal per jaar een buurtfeest. Daarnaast wordt er ook eenmaal per jaar een algemene bewonersvergadering georganiseerd waar alle bewoners terecht kunnen. Ook de wijkmanager van de gemeente, politie en andere betrokken partijen sluiten bij de vergadering aan. In het begin waren de vergaderingen twee keer per jaar, werden ze druk bezocht en was er een volle agenda. Nu het wat beter gaat is dit ook terug te zien in de input vanuit de buurt. Toch vindt Yvonne het belangrijk dat iedereen blijft opletten en adequaat blijft reageren op incidenten, zodat deze direct opgelost kunnen worden.
 
Sinds de oprichting van het buurtcomité is er heel veel bereikt: er zijn extra lantaarnpalen gekomen, bomen gekapt en de groenvoorzieningen zijn opgeknapt. Dit heeft voor meer overzicht gezorgd in de wijk. Toen het comité werd opgericht was er een waslijst aan punten die de bewoners graag verbeterd zagen. Inmiddels is die lijst al behoorlijk geslonken. Yvonne merkt dat er ook meer contact is tussen buurtbewoners onderling. Dankzij het comité is er een meer gezamenlijke betrokkenheid voor de problemen en meer draagvlak voor goede oplossingen.
 
Yvonne vertelt dat ze dit allemaal voor een vreedzame woonomgeving doet: “Een fijn leefklimaat hebben, dát is wat je wilt. Je kunt dit realiseren door met elkaar in gesprek te gaan.” Yvonne wil in de toekomst door blijven gaan op de weg die is ingeslagen en ook alert blijven op alles wat er speelt in de wijk.  “Er zijn dingen die je niet helemaal kunt voorkomen, zoals vandalisme onder jongeren, maar je kunt het wel in de gaten houden en er met elkaar over blijven praten.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad