Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Edy Vrehen

Edy Vrehen (1963), actieve buurtbewoner in Zuilen:

“Mijn man is eens bedreigd en onze voortuin heeft eens in brand gestaan. Toen wij hier zeventien jaar geleden kwamen wonen, was de sfeer ronduit slecht. De politie was voortdurend aan het sussen.
Ik besloot te gaan onderzoeken wát hier precies speelde. Omdat ik in kaart wilde brengen hoe buurtbewoners zich voelden belde ik bij hen aan met de vraag of ik ze mocht interviewen. ‘Je bent de zoveelste’, kreeg ik aanvankelijk vaak te horen. Toch mocht ik overal binnenkomen. Gaandeweg merkte ik dat hier veel verdriet bestond. Verdriet en een gevoel van machteloosheid, geen boosheid.
 
Gewoon door te praten leerde ik het karakter van deze wijk kennen. Voor meer en meer bewoners werd ik een aanspreekpunt. Ik heb goede contacten met gemeente en politie, met de Wijkraad, met Portès. Mijn grote voordeel ten opzichte van die vaak logge organisaties is dat ik individueel en onafhankelijk opereer. Zo kan ik een brug slaan tussen bewoners en organisaties. Ik merk dat veel van mijn buren mij zien als ‘buurtwoordvoerder’.
Recent kwam ik via een jongerenwerker in contact met een paar jongens uit de buurt. Samen zijn we om de tafel gaan zitten, we hebben afgesproken om dat eens per zoveel maanden opnieuw te doen. ‘Geef ons vertrouwen’, zeggen de jongeren, ‘dan komt het goed’.
 
Ik probeer altijd op zoek te gaan naar de dingen die wij, wijkbewoners, met elkaar delen. Misschien ligt daar mijn kracht. Ik dicht kloven; tussen burger en organisaties en tussen burgers onderling. Het is er hier aanzienlijk rustiger van geworden.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad