Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Janny Dierx

Janny Dierx (1962) is medeoprichter van de Stichting Mediation in Strafzaken.

 “Als een strafbaar feit is gepleegd, biedt het strafrecht lang niet altijd een oplossing. Ook voor slachtoffers biedt de wetenschap dat de dader gestraft wordt zelden zuivere genoegdoening. Vaak blijft bij beide partijen iets etteren.
Recent wordt in Nederland geëxperimenteerd met mediation in strafzaken. Letterlijk gaan dader en slachtoffer daarbij met elkaar om tafel, samen met een mediator. Zelf heb ik dat in Latijns-Amerika gezien, graag wilde ik deze aanpak ook naar Utrecht halen. Utrecht is een ontvankelijke stad, waarin politiek, justitie en welzijnsorganisaties bereid zijn om te experimenteren.
Bijna alle zaken met een dader en een slachtoffer zijn geschikt voor herstel achteraf. Soms wil een slachtoffer niet, soms zit een stoornis of een trauma bemiddeling in de weg. Voor het overgrote deel van de zaken geldt dat mediation slaagt en helend werkt.
 
Krijg je van mediation bij strafzaken een vreedzamere stad? Ja. Waar deze mogelijkheid bestaat, wordt beter gecommuniceerd en minder snel aangifte gedaan. De sfeer in de wijken die meedoen verbetert en ik merk ook dat professionals anders leren kijken door mediation. Zij zien bijvoorbeeld dat een vader niet alleen bajesklant is, maar ook vader.
Herstel is de basis van mediation. Mijn hoop is dat dader en slachtoffer elkaar beter leren kennen en elkaar met andere ogen gaan bekijken als zij elkaars perspectieven horen op dezelfde situatie. Meestal zie ik meteen waar partijen elkaar gaan vinden. Mooiste vind ik het als een dader en een slachtoffer zó opgaan in een gesprek, dat ze vergeten dat ik erbij ben.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad