Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Chaouki el Hodayebi

Chaouki el Hodayebi is jongerenwerkcoördinator en projectleider van een aantal projecten bij MeanderOmnium in Zeist. Hij weet wat er in Zeist speelt en probeert door zijn betrokkenheid bij allerlei projecten een steentje bij te dragen aan een Vreedzamer Zeist.

In Zeist-West ervaren de bewoners van de laagbouw overlast van de bewoners van de hoogbouw en de twee groepen gaan hierover niet met elkaar in gesprek. Chaouki probeert te bemiddelen met behulp van het project ‘Buurt in beeld’ waarbij verschillende activiteiten door de hele buurt georganiseerd worden. Er is een buurtplatform opgericht, er worden toernooien en feesten georganiseerd en er is toezicht bij de Sint Maartenviering en in de periode tussen Kerst en oud en nieuw. Het gaat er vooral om dat mensen gezamenlijk activiteiten ontwikkelen.

Over deze activiteiten zijn filmreportages gemaakt waarin de bewoners worden geïnterviewd en hun mening over de buurt geven.  Door het vertonen van deze film worden de verschillende groepen bewoners indirect met elkaar in contact gebracht. De filmreportages brengen zowel de pluspunten van de wijk als de overlast die bewoners ervaren in beeld. Ook bestuurders, politie en ambtenaren zijn hier actief bij betrokken. Deze filmreportages worden ook gebruikt om de gemeenteraad en de burgemeester van Zeist op een aansprekende manier een betrouwbaar beeld te geven van deze buurt.

Een ander voorbeeld is het vadernetwerk. MeanderOmnium bouwt vadernetwerken op en verzorgt trainingen voor de vaders. De bedoeling van deze trainingen is dat vaders zich meer inzetten bij de opvoeding van hun eigen kinderen en de kinderen in de wijk. Ook het leggen van sociale contacten en het stimuleren van verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt komt aan bod.  Deze trainingen zijn inmiddels afgerond. Nu is de aandacht in het vadernetwerk vooral gericht op mannenemancipatie. De vaders worden niet alleen gestimuleerd om te participeren maar ook om te emanciperen. Mannen bespreken hun rol in het gezin met andere vaders. De stereotype rolverdeling binnen het gezin wordt regelmatig ter discussie gesteld.
 
De vaders die trainingen volgen worden opgeleid om uiteindelijk zelf ook voorlichting en trainingen in buurthuizen, scholen en moskeeën te gaan geven. Chaouki vertelt: “Een aantal jongeren heeft een vertekend en ouderwets beeld van vrouwen. We willen de vaders het goede voorbeeld laten geven zodat het beeld ten aanzien van de rolverdeling in het gezin verandert. Dat kunnen deze jongeren later goed gebruiken in allerlei situaties waarin ze met vrouwen te maken krijgen, bijvoorbeeld op het werk. Als vaders hun visie zelf weten te veranderen, kunnen zij dit overdragen op hun kinderen.”
 
Chaouki is positief gestemd. “Wat ik merk is dat er al jaren veel speelt in Zeist, maar veel Zeistenaren een passieve houding hadden en niets wilden ondernemen. Deze houding lijkt echter te veranderen en mensen zijn bereid zich steeds meer in te zetten voor een betere buurt.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad