Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Herco Uniken Venema

Herco Uniken Venema(1957) is president van de Rechtbank Midden-Nederland

 “In de Rechtbank Midden-Nederland vinden jaarlijks 180 duizend zaken plaats. Niet alleen strafzaken, maar ook zaken die een faillissement betreffen, kwesties die gaan over banen, huurcontracten, verblijfsvergunningen en echtscheidingen. Zonder uitzondering gaat dat wat hier besloten wordt, over voor burgers belangrijke dingen. De rechter spreekt een vonnis uit dat impact heeft op de burger zelf en uiteindelijk ook op de stad; bijvoorbeeld doordat een besluit ontsporing voorkomt. Ik ben trots op de rechtbank en beschouw haar als een belangrijk instituut voor vrede in de samenleving.
 
Om te laten zien wat hier binnen gebeurt, organiseren we op maandagavond 17 juni opnieuw een Meet the Judge. In het Utrechtse stadhuis gaan burgers in gesprek met rechters. Zij mogen hen alles vragen: Hoe stel je je op als rechter tegenover iemand die vreselijke dingen op zijn kerfstok heeft? Hoe blijf je als rechter onpartijdig? Maar ook: Waarom duurt het vaak zo lang voor een rechtszaak behandeld wordt? Zolang vragen niet gaan over lopende zaken, is de rechter zo open mogelijk.
 
Tijdens Meet the Judge laat ik burgers graag kennismaken met de kernwaarden van rechtspraak. Er bestaat een kloof tussen de wereld hier binnen en die van de burgers op straat, want de rechtbank is een instituut met gezag. Wel vind ik het belangrijk om met burgers in gesprek te gaan. Om zo zichtbaarder te worden. Om uit te leggen hoe het er hier aan toe gaat. En om te leren van de ervaringen van burgers die met ons te maken hebben gehad.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad