Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Bright Richards

"Nederland is een land waar godsdienstvrijheid, culturele diversiteit en vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Dat ervoer ik toen ik uit Liberia vluchtte en hier, in 1993, aankwam. Sinds 11 september, de opkomst van Pim Fortuyn en de moord op Theo van Gogh, zie ik dat de Nederlandse samenleving van toen enorm aan het veranderen is.

Ik wil mijn ogen niet sluiten voor de uitdagingen waarvoor dit land staat. Met New Dutch Connections breng ik daarom verdiepende ontmoetingen tot stand tussen mensen van verschillende culturen en religies. Enerzijds doe ik dat met  mijn theaterstuk ‘As I Left My Father’s House’. Daarin verbind ik de vluchtverhalen van de aartsvaders van het jodendom, het christendom en de islam met de verhalen van vluchtelingen en migranten van nu. Het theaterstuk opent de ziel en inspireert om de dialoog met ‘de vreemde ander’ aan te gaan.

Anderzijds breng ik autochtone Nederlanders en ama’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) bijeen in het project ‘Ondernemen in je eigen toekomst’. Veel autochtone Nederlanders dragen ama’s en ex-ama’s een warm hart toe. Zij willen betekenisvol zijn, maar weten niet hóe. Voor dit project koppel ik autochtonen aan ama’s, als coaches. Met hun netwerk en expertise helpen zij hen om de regie over hun leven terug te nemen. Ex-ama’s wachten op een verblijfsvergunning. Wie wacht, doet niks. Zij moeten in beweging blijven en investeren in hun toekomst – of die uiteindelijk in Nederland ligt, of elders.’

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad