Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Leo Pauw

 

Leo Pauw (1953) is initiatiefnemer en ontwikkelaar van De Vreedzame School
 
“Toen ik eind jaren negentig als adviseur voor basisscholen werkte, kreeg ik steeds vaker vragen van leerkrachten over lastig gedrag van leerlingen. Op een bijeenkomst ontmoette ik een Amerikaanse schoolleider die me vertelde over peer mediation: bemiddeling bij conflicten door leerlingen zelf. In New York zag ik met eigen ogen dat het Resolving Conflicts Creatively Program werkte en samen met een groep leerkrachten besloot ik een variant van een dergelijk ‘vreedzaam’ programma ook in Nederland op te zetten.
 
De vreedzame benadering was van meet af aan een succes. De kracht ervan schuilt in de positieve benadering. Basisschoolleerlingen worden zelf verantwoordelijk gemaakt voor het sociale klimaat op school en dat doet henzelf én anderen goed. De kracht van kinderen is enorm. Als een leraar die weet aan te boren, dan voelt een kind zich verantwoordelijk voor zijn klasgenoten en wordt het van een passieve ‘toerist’ een actieve burger. Kinderen hebben het nodig om ‘nodig’ te zijn.
 
De aanpak werkt ook door buiten de schoolmuren; ik herinner me een jongetje dat Sinterklaas om een hamer, spijkers en planken vroeg, zodat hij thuis een ‘oplostafel’ kon maken voor zijn ruziënde ouders.
Inmiddels richten ruim vijfhonderd basisscholen hun onderwijs in volgens de principes van De Vreedzame School. We zien dat de benadering beklijft en daar ben ik blij mee. Ik doe dit werk omdat ik vind dat basisscholen moeten voorzien in een maatschappelijke opvoeding. Basisschoolleraren brengen kinderen rekenvaardigheden en taalbeheersing bij, maar daarnaast dienen zij hun leerlingen ook op de leiden tot mooie mensen.”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad