Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Rachid Habchi

 

Rachid Habchi is projectleider Diversiteit bij politie in Utrecht
 
Wat heb jij met ‘bruggenbouwers’?
Eén van mijn taken is om in de wijken een netwerk van sleutelfiguren op te bouwen. Dat kunnen formele figuren zijn, zoals leiders van buurthuizen, moskeeën of scholen, maar ook informele zoals voetbaltrainers en buurtbewoners. In ieder geval zijn het mensen die meer dan betrokken zijn bij hun omgeving. Mensen die door andere bewoners aangewezen worden als het gaat om integriteit en hulpvaardigheid. Zij zijn in staat om bruggen te slaan tussen de politie en de bewoners en tussen bewoners onderling.
 
Wat kunnen die mensen wat de politie zelf niet kan?
Echt invoelen wat er op straat speelt of waar spanning zit. Dat heeft puur te maken met de persoonlijke, soms bijna passionele betrokkenheid bij de buurt. Daar kun je als professioneel betrokkene, bijvoorbeeld als wijkagent, niet tegenop. Culturele diversiteit speelt daarin een grote rol, want het gaat niet alleen om de formele, maar ook om de informele regels en gedragscodes. Bruggenbouwers kennen die en weten daarover een goed gesprek te voeren. En met wie. Zij zijn zo in staat om conflicten op te lossen, voordat het escaleert. Dus vóórdat de politie in actie moet. Bruggenbouwers zijn de mensen die het verschil in de wijk kunnen maken. Op een vreedzame manier.
 
Waar haal jij persoonlijk die overtuiging vandaan?
Ik ben zelf burger bij de politie. Dus geen ‘blauwe’ achtergrond, maar vooral praktijkervaring als sociaal-cultureel werker. En ik ben zelf opgegroeid in Zuilen. Daar werd altijd heel negatief over gesproken, maar de wijk waar je woont, maakt je niet per definitie goed of slecht; je hebt daar invloed op. Dat wil ik de mensen laten ervaren door hen een stem te geven in de ontwikkeling van een vreedzamere wijk. De mensen die dat doen, verdienen een podium. Daarom vind ik het zo mooi om te zien hoe in het programma van de Vrede van Utrecht het bruggenbouwprincipe overal terugkomt.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad