Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

S. Rigter & J. Meeuwsen

Sandra Rigter woont sinds 1999 in Lunetten en werkt in de cultuureducatie

Wat is het doel van jullie initiatief?
We willen mensen kennis laten maken met cultuur, de geschiedenis van Lunetten tot leven brengen en een feest organiseren met en voor zoveel mogelijk inwoners van de wijk. Daarom kiezen we ervoor om buren rechtstreeks te benaderen in plaats van via de beleidsmedewerkers. We spreken mensen niet aan op hun problematiek, maar nodigen ze gewoon uit om mee te doen.
Voor ons theaterproject Gluren bij de Buren wilden we bijvoorbeeld een optreden organiseren in een huis voor begeleid wonen. Een collega van me sprak op straat een jongen aan die er vaak voor de deur zit te roken. Eerst reageerde hij afwijzend, maar een week later hield hij haar aan en zei dat ze wilden meewerken. Nu willen we deze mensen ook bij het feest betrekken.
 
Hoe pak je het aan?
We werken met een kerngroep van een man of zeven, die allemaal verantwoordelijkheid nemen voor een deelproject. Daaromheen hebben we nog zo'n vijftig vrijwilligers. Het organiseren van het feest is het cement om er echt een wijkactiviteit van te maken. Iedereen werkt onbezoldigd. We doen dit bewust omdat je dan weet dat de drijfveren van mensen echt zijn. Zo houd je de groep ook beter bij elkaar. Bij ons is het één grote ideeënstroom. Dat heeft een bijzondere luminositeit!
 
Wat levert het de bewoners op?
Ik wil de canon van Lunetten tot leven laten brengen door de bewoners zelf, met een lied of een voordracht. Ook willen we een maaltijd organiseren. In totaal hopen we 3000 man te bereiken, waarvan een groot deel in de aanloop naar 2013 en 500 op het feest. Ook mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om naar een culturele activiteit te gaan, verleiden we om mee te helpen of om naar een van de activiteiten te komen. Daarom maken we ook een mobiele programmering voor mensen die niet naar het feest bij Lunet III kunnen of willen komen.
 
Jaap Meeuwsen, sinds 1997 inwoner van Lunetten, werkt als coach bij maatschappelijke organisaties
 
Wat beweegt je om hier in de wijk te werken?
Een tijdje geleden ergerde ik me aan een bank die de buren op straat hadden gezet. Toen ik tegen de buurvrouw zei dat ik grofvuil ging bellen, bedankte ze me oprecht. Ik kreeg zelfs een doos bonbons van haar! Als je over je boosheid heen stapt en contact maakt, krijg je een heel ander beeld van elkaar. Daarom is vrede ook zo'n goed thema om mensen met elkaar te verbinden.
 
Wat levert het de bewoners op?
Dit is een cultureel actieve wijk. Tien jaar geleden stemde 80% van de bewoners GroenLinks, met alle creatieve clubs van dien. De wijk bestaat 35 jaar, dan is het zaak om de boel goed te onderhouden. De laatste jaren komen er hier meer welzijn- en zorginstellingen, met mensen die begeleid wonen, ex-verslaafden, ex-gedetineerden en probleemgezinnen. De wijk kan wel wat hebben, maar als je wilt dat iedereen zich thuis blijft of gaat voelen in de wijk, moet je mensen bij elkaar betrekken. Als ik me daar in mijn eigen wijk voor in kan zetten, doe ik dat graag. Zo zie je dat vrede uiteindelijk werkt voor de wijk en voor mij. We bouwen aan iets nieuws waarmee we naam van de wijk positief kunnen uitdragen.
 
Wat ga je concreet doen?
Het programma wordt multidisciplinair. Veel van onze mensen brengen vanuit hun beroepsachtergrond een programmaonderdeel in. Zelf wil ik voor Lumineus Lunetten met scholieren of bewoners van zorginstellingen aan het dichten krijgen over het thema vrede, discriminatie of herstel. Soms zitten daar echte juweeltjes van teksten tussen.
 
Lumineus Lunetten is onderdeel van de viering van Vrede van Utrecht en vindt plaats op 22 juni 2013.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad