Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Fatou van den Hoff

Fatou van den Hoff is een betrokken inwoonster van Zuilen en pakt aan wat zij nodig vindt. Soms is dit op eigen initiatief, soms in samenwerking met anderen. Fatou heeft in de loop van haar werkzaamheden een breed netwerk op kunnen bouwen. Ze probeert goed zicht op de wijk te houden en de afstand tussen buurtbewoners te verkleinen. Ze wil weten wat er in de wijk speelt, zodat ze mensen met elkaar of met de juiste instanties kan verbinden.

Fatou is betrokken bij de herinrichting van het Prins Bernhardplein. Waar er eerst een oud, grijs en ongezellig plein was, is nu een veilige, eenduidige en gezellige plek voor de bewoners. Juist omdat de buurtbewoners mochten meedenken én meebeslissen, maakt het plein nu onderdeel van de buurt. “Mensen maken nu ook echt gebruik van de bankjes en houden de buurt beter in de gaten. Dat zorgt voor meer betrokkenheid, sociale controle en dus een veiligere buurt,” aldus Fatou. Dankzij zijn vermogen om buurtbewoners te betrekken heeft de projectleider van dit initiatief in december 2012 heel terecht de Participatieprijs gewonnen.

Ook geeft Fatou fietslessen aan allochtone vrouwen. Fatou vindt het belangrijk dat vrouwen zelfstandig zijn: “Vrouwen leven meestal langer dan hun man. Reizen met de bus is voor hen vaak te duur. Juist omdat de vrouwen meestal geen rijbewijs bezitten, is de fiets het ideale vervoermiddel. Zo kunnen zij op een typisch Nederlands manier onafhankelijker worden." Fatou zou het fijn vinden als meer buurtbewoners deze vrouwen, maar ook de mannen, hierbij zouden helpen.

Onlangs heeft Fatou ervoor gezorgd dat de ‘Utrecht Veilig’-avond in Zuilen behouden bleef door op eigen initiatief handtekeningen in te zamelen. “Het doel van deze avond is om wederzijds begrip te creëren tussen de vertegenwoordigers van politie, gemeente en openbaar ministerie en de wijkbewoners, maar vooral tussen wijkbewoners onderling. Vooral de gelegenheid elkaar vragen te stellen en de dialoog aan te gaan vergroot het onderlinge begrip en het gevoel gehoord te worden.” Fatou hoopt dan ook dat er in 2013 weer een veiligheidsavond georganiseerd gaat worden. Heel veel mensen zien in een negatieve ervaring een reden om de wijk te verlaten. Maar negatieve ervaringen kunnen ook aanzet zijn tot iets positiefs, vindt Fatou. Mensen kunnen de knop omzetten en zelf bijdragen aan een betere buurt.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad