Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Bart Witte

In het hart van Kanaleneiland staan acht flats die in de nabije toekomst plaatsmaken voor nieuwbouw. De meeste oorspronkelijke bewoners zijn vertrokken, nu wonen er vooral studenten en starters. In een van de sloopflats is het driemanscollectief Expodium neergestreken. In teams van kunstenaars, historici en activisten verzamelt Expodium ervaringen van bewoners en gebruikers. Hun doel: beleidsmakers en planologen een spiegel voorhouden over de effecten van hun keuzes.

Bart Witte is beeldend kunstenaar en sinds 2003 directeur van Expodium

Wat beweegt jullie om hier in de wijk te werken?
Na de studie wilden we groepstentoonstellingen maken en kwamen we in panden terecht die voorheen een andere functie hadden. Daar is de interesse in architectuur en stedelijke ontwikkeling aangewakkerd. In de veranderende stad heb je nieuwe ideeën nodig, geen maakbaarheid middels architectuur. Als kunstenaars stimuleren we de vorming van deze ideeën door naar de bewoners te kijken en te luisteren.
 
Hoe gaat Expodium te werk?
We ontwikkelen systemen om kennis te vergaren en invloed uit te oefenen. Een van die systemen is de architectural prosthetic. Dat kan simpelweg iets zijn zoals de veranda die we aan een benedenflat hebben gebouwd. Een plek tussen het private en publieke domein waar ruimte ontstaat voor sociale initiatieven. Toen we aan het bouwen waren, kwamen alle kinderen uit de buurt kijken. Vervolgens kwamen hun vaders met tweedehands spullen. Een ander systeem is de nightwalkers, een nachtelijke buurtverkenning met bewoners. Met deze activiteiten vergaren we kennis voor onze grote ambitie: de beïnvloeding van planologen en beleidsmakers. Daarvoor hanteren we ons derde systeem: publiceren en bloggen.
 
Wat wil Expodium bereiken?
In probleemwijken wordt kunst vaak gezien als een tool om de sociale cohesie te versterken en het proces van gentrification (opwaardering van een buurt)  te versnellen: zet een stel kunstenaars uit in de wijk, dan komt het allemaal wel goed. Ook Mitros en Portaal hopen dat de tweeverdieners er straks door toestromen. Maar toen onze veranda af was, stond de corporatie op de stoep om te vragen waar we in vredesnaam mee bezig waren. Zij waren bang voor overlast van hangjongeren. Er is hier nog nooit iets vervelends gebeurd. De veranda is startpunt van de events die we in Kanaleneiland organiseren. Maar er spelen ook kinderen, ouderen schuilen er als het regent, wij zitten hier te lunchen.
 
Wat levert jullie werk de wijk op?
Je moet af van het idee dat de kunstenaar een miracle worker is. De stad blijft immers altijd veranderen. Je kunt beter acties voeren waardoor je buzz, energie en verantwoordelijkheidsgevoel genereert bij de bewoners en kunstpubliek. Maak zo'n veranda bijvoorbeeld standaard onderdeel van de nieuwbouw. Kijk na oplevering van een wijk meteen samen met de bewoners hoe je deze leefbaar houdt. Laat beleidsmakers, bestuurders en bouwers meer vertrouwen op bewoners en creatieve krachten. Dan is er uiteindelijk minder gemeenschapsgeld nodig om grotere problemen op te lossen.
 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad