Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Doortje Kal

“Het gaat bij een kritische dialoog niet om het winnen van een discussie, maar om het creëren van een gemeenschappelijk verlangen om oplossingen te vinden voor een gedeeld probleem.”

 Kwartiermaken staat voor het werken aan een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale uitsluiting te maken hebben, zoals mensen met een verstandelijke beperking, daklozen, migranten of eenzame mensen. Het gaat hierbij om een heel brede groep.

Tegenwoordig worden mensen door de overheid steeds vaker aangesproken op zelfredzaamheid; er wordt van hen verlangd dat ze zelfstandig meedraaien in de maatschappij. Voor sommige groepen mensen is dit te hoog gegrepen; dat heeft tot gevolg dat groepen zich terugtrekken uit de samenleving. Een kwartiermaker stelt zich de vraag hoe je dit kunt voorkomen.
 
Doortje Kal heeft in navolging van prof. Adri Smaling de kritische dialoog ingezet als vorm van onderzoek. Het gaat daarbij niet om het winnen van een discussie, maar om het creëren van een gemeenschappelijk verlangen om oplossingen te vinden voor een gedeeld probleem. Doortje Kal zet kwartiermaken in om mensen bewust te maken van het feit dat er groepen in de maatschappij buitengesloten worden. Het gaat daarbij onder andere om het bijstellen van het negatieve beeld dat een groot deel van de samenleving heeft van van mensen in kwetsbare posities. Naast het vergroten van bewustzijn, wil Doortje de verschillende groepen ook dichter bij elkaar brengen, op uiteenlopende manieren ontmoetingen organiseren tussen mensen die vaak vreemden voor elkaar zijn  Dat gebeurt bijvoorbeeld in maatjesprojecten of Vriendendiensten: burgers zonder handicap bieden zich aan als ‘maatje’ voor iemand die dat gebruiken kan.
 
‘Uitsluiting maakt ziek’ was het onderwerp van de laatste dialoog die plaatsvond op 7 maart. “Mensen met een migrantenachtergrond hebben soms last van identiteitsstress. Vaak worden er verschillende rollen van hen verwacht en moeten zij dus constant wisselen tussen de verschillende identiteiten. Je moet als samenleving mogelijkheden scheppen om groepen ook echt mee te laten doen, het gaat meestal niet vanzelf.”
 “Het lijkt alsof jonge Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond in toenemende mate het gevoel hebben dat ze nooit onderdeel van de Nederlandse samenleving zullen worden. Tegelijkertijd wordt ook de afstand tot de cultuur van hun ouders groter. Dit verklaart dat een hoog percentage van deze jongeren depressies en psychoses ondervindt.” aldus Doortje.
 
De kritische dialogen zijn een vorm van onderzoek. Het is nog niet te zeggen wat de directe resultaten van de dialogen zijn. De dialogen op zich waren allemaal min of meer geslaagd met een gemengde en goede opkomst. Wel merkt ze dat er toenadering en meer begrip ontstaat tussen verschillende partijen. Doortje is nog bezig om alle uitkomsten en losse eindjes van de dialogen op zich in te laten werken en erop te reflecteren. Ze gaat dat in een publicatie verwerken, incl. de resultaten van het onderzoek dat studenten hebben verricht opvolgend aan de dialogen.
 Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op website van Kwartiermaken.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad