Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Najib Tuzani

Sociale cohesie in de krachtwijk loopt volgens Najib, helaas nog steeds, langs etnische groepen. Binnen etnische groepen wordt er redelijk op elkaar gelet. Maar daarnaast zullen deze etnische groepen ook samen moeten werken. “Het ‘vermengen’ van verschillende groepen kan alleen slagen wanneer zij niet langer het gevoel hebben tweederangs te zijn; iedereen moet zich thuis voelen in de stad. Als dat lukt voelen deze groepen zich ook meer verantwoordelijk voor hun omgeving.”

Hoe komt het dat verantwoordelijkheidsgevoel soms ontbreekt? Volgens Najib heeft dit ondermeer te maken met de migratiegeschiedenis en hoe de overheid in het verleden met deze groepen is omgesprongen. Ook is er een relatie met de verzuiling en individualisatie die heeft plaatsgevonden. “Iedere groep heeft een eigen gezicht. Vroeger liep de indeling langs de welbekende zuilen: katholiek, protestant, socialistisch of liberaal. Vanuit de overheid worden etnische groepen nog steeds op deze manier benaderd; dat sluit totaal niet aan bij de realiteit."

Najib Tuzani is wijkchef van de politie. Hij is als operationeel leidinggevende chef werkzaam in de wijken Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd in Utrecht Noord-West. Najib werkt in zijn wijk samen met het wijkbureau, de eenheid Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Utrecht, het instituut voor multiculturele vraagstukken FORUM en heeft contacten met veel verschillende bewoners.

Buiten de grenzen van zijn wijk is hij ook erg actief in het onderhouden van contacten met verschillende vrouwenorganisaties en moskeebesturen. Inmiddels heeft Najib als wijkchef bij de politie zowel binnen als buiten zijn wijk een compleet netwerk van belangrijke sleutelfiguren op weten te bouwen. Naast wijkchef is Najib ook Adviseur Islamitische Theologie en Radicalisering, hoofdbestuurslid bij de Nederlandse Politie Bond en lid van het dagelijks bestuur van het Kleurrijk Netwerk Politie Utrecht.

Het hedendaags probleem in achterstandswijken of gekleurde wijken is volgens Najib dat bewoners graag verantwoordelijkheid wíllen nemen om dingen te organiseren, maar niet weten welke stappen ze kunnen nemen om plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Het verbinden van mensen en initiatieven kan dus veel bijdragen aan de slagkracht van de initiatieven. Najib houdt daarnaast ook goed in de gaten of partijen die aangeven bruggen te bouwen, ook daadwerkelijk hier mee bezig zijn. “Moskeeën hebben vaak een belangrijke, dragende rol met een grote achterban, maar als in realiteit blijkt dat hier niet goed gebruik van wordt gemaakt, werken wij daar niet mee samen in ons netwerk.”

Een voorbeeld van een succesfactor in de wijk vindt Najib de jongerenhuiskamer in Zuilen. Hier zijn drie broers actief bezig om de jongeren te weerhouden van verleidingen die ze op het slechte pad kunnen brengen. De broers hebben de nieuwe generatie jongeren kunnen losweken van de oudere, criminele groep jongeren. Ook worden er met Oud en Nieuw activiteiten georganiseerd in het buurthuis zodat jongeren van de straat zijn. “Dit heeft ervoor gezorgd dat de jaarwisseling de afgelopen twee jaar aanzienlijk rustiger is verlopen. De inspanningen van de sleutelfiguren werpt daadwerkelijk zijn vruchten af.”
Nog een voorbeeld: in Overvecht was sprake was van een conflict tussen twee gezinnen. Moskeevoorzitter Abdelmajid Ghairoun heeft met hulp van een imam voor bemiddeling gezorgd. Er is een convenant opgesteld dat door beide gezinnen is ondertekend. Deze manier van conflictbemiddeling heeft ervoor gezorgd dat deze gezinnen weer vreedzaam naast elkaar in de wijk kunnen leven.

Najib wordt gedreven door zijn eigen idealen. Hij vindt ruimte voor verscheidenheid erg belangrijk, de verschillende werelden zullen elkaar moeten leren begrijpen. Daarbij moet er ruimte blijven voor eigen beleving en opinies. “Je kunt het eens worden door te accepteren dat je het met elkaar oneens bent.”

 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad