Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"

Caroline Verhoeff

 "Er is een groep kinderen – prinsen en prinsesjes zijn het vaak – die zó bezig is met het eigen belang dat het algemeen belang erbij inschiet. Een andere groep kinderen groeit op zonder  vanzelfsprekende binding met onze samenleving. Zij staan  aan de zijkant, hebben het gevoel er niet toe te doen. Hoe doe je dat, bij elkaar horen? Hoe sta je open voor kinderen die anders zijn?

Dat is wat we kinderen bijbrengen met de Vreedzame School-aanpak. Leerkrachten en andere opvoeders moedigen we aan ervoor te zorgen dat alle kinderen zich gehoord en gezien voelen. Deze aanpak introduceerden we in 1998 in Overvecht. Inmiddels werkt driekwart van de Utrechtse basisscholen volgens de principes van de Vreedzame School. Naar aanleiding daarvan kregen we verzoeken van welzijnswerkers, sportdocenten en ouders om de ‘vreedzame aanpak’ breder te trekken. Zij zagen wat kinderen op school meekregen en wilden weten hoe zij daarop, ook buiten school om, een appèl konden doen. Dat was het startpunt van De Vreedzame Wijk.

Inmiddels hebben we De Vreedzame Wijk-visie in zes wijken geïntroduceerd, samen met een groot aantal samenwerkingspartners. Steeds ben ik twee jaar lang in een wijk aanwezig om deze aanpak ‘uit te smeren’; een positieve, preventieve aanpak, die kinderen uitnodigt tot democratisch burgerschap – niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Dat is een flinke opgave. Maar het is wel wat de samenleving nodig heeft: dat je je een beetje om elkaar bekommert."

 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad