Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”
Annelies Kastein
Initiatiefnemer
3732 EV
De Bilt
030-2213498
info@eetmee.nl
eetmee.nl

Stichting Eet Mee!

“Iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting kan meedoen”, aldus Annelies Kastein, initiatiefnemer van Eet Mee! Ontmoeting aan tafel.
Het feit dat ze regelmatig werd geconfronteerd met mensen die het gevoel hadden dat velen slechts op hun eigen eilandje leven, heeft haar op het idee gebracht eetontmoetingen te organiseren. “Allochtoon, autochtoon, oud, jong, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen of nieuwe contacten willen leggen, brengen wij met elkaar in verbinding voor een etentje bij iemand thuis”.

Iedereen kan zich aanmelden op de website www.eetmee.nl. Vrijwilligers van de stichting houden een persoonlijke intake om  wensen en mogelijkheden te inventariseren, maar ook uit praktische gronden: Zit iemand in een rolstoel? Dan is iemand wonende in een flat zonder lift geen handige match. Na dit intakegesprek gaat de stichting in haar database, bestaande uit deelnemers van 0-91 jaar met verschillende achtergronden, op zoek naar een match op maat.

Er wordt gematcht voor een eenmalig etentje, maar regelmatig ontstaan vanuit de georganiseerde ontmoetingen blijvende contacten en soms zelfs langdurige vriendschappen. Er worden  bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals etentjes met vluchtelingen en tijdens het Cultureel Diner van Woonzorgcentrum Tolsteeg worden bewoners met deelnemers van Eet Mee! gematcht. Zo heeft een bewoner zelfs eens gedineerd met een kraker!
“Iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting kan meedoen, zonder bij voorbaat een stempel opgelegd te krijgen”.  Etentjes vinden bij iemand thuis in de eigen woonomgeving plaats en subculturen komen bij elkaar over de vloer. Zo worden  etentjes georganiseerd tussen mensen uit alle delen van de stad  en worden op deze wijze ook de positieve kanten van de eigen wijk gepromoot.

Voor de toekomst heeft Annelies niet alleen de ambitie om verdere uitrol in het land te bewerkstelligen, maar ook heeft zij nog vele nieuwe projecten op de rol staan.. Een voorbeeld is Eet Mee! Vaste gast aan tafel, waarbij ouderen  (70+) gematcht worden met een eetadres in hun directe woonomgeving waar ze vast één keer per week of twee weken kunnen aanschuiven voor een maaltijd en een praatje. “Als we de wereld met iedere ontmoeting samen een klein beetje mooier kunnen maken”, hebben wij ons doel bereikt, aldus Annelies.
 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad