Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"
3531 EJ
Utrecht
parkschool-utrecht.nl/

Parkschool, Lombok

Annet Baart (1959), directeur van de Parkschool in Lombok:
"De Parkschool in Lombok is een gemengde school. Alle variëteit die Nederland kent, is hier vertegenwoordigd. Ouders die ervoor kiezen hun kind naar de Parkschool te doen, dragen uit dat zij hechten aan waarden als verdraagzaamheid, tolerantie en openheid.
Een school is geen gesloten eiland, maar een open plek. We doen ons best om de wijk hier naar binnen te halen en nodigen wijkbewoners uit om deel uit te maken van de school. We nemen bijvoorbeeld deel aan Burendag en organiseren een projectweek over Vrede van Utrecht, zodat onze kinderen weten wat er in hun wijk en stad leeft.

Zoals we openstaan voor wijkbewoners, zo staan we ook open voor nieuwe leerlingen. Komend schooljaar verwelkomen we een aantal jongens en meisjes van de Jan Nieuwenhuyzenschool, die recent de deuren heeft moeten sluiten. Ik vind het belangrijk dat zij zich welkom voelen bij ons, want wie zich welkom en geaard voelt, aanvaardt gemakkelijker de regels die horen bij een nieuwe schoolcultuur. In de eerste maand van het nieuwe jaar werken we met hen de Vreedzame School-aanpak op intensieve wijze door. Ook krijgt elke nieuwe leerling een maatje toegewezen dat hem wegwijs maakt in de normen en waarden die horen bij onze school.
Een leerling met een handicap, een kind van hoogopgeleide ouders, een Turks kind uit een groot gezin; allemaal gaan ze hier samen door één deur. Als school vormen we een gemeenschap. Het is mijn grootste zorg dat we binnen deze vier muren met respect voor elkaars achtergrond en vanuit openheid met elkaar omgaan."

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad