Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
“We leven teveel naast elkaar, niet met elkaar.”
Jan van der Klooster
secretaris en voorzitter a.i.

UPLR

Jan van der Klooster, secretaris en voorzitter a.i. van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) en ambassadeur van Het Apostolisch Genootschap:

“Het Platform is opgezet in 2011 omdat er behoefte was aan dialoog tussen mensen van verschillende gezindten. In Utrecht zijn veel organisaties en mensen die zich met levensbeschouwing en religie bezighouden, maar er was weinig onderling contact. Een aantal christelijke kerken hebben een samenwerkingsverband (USRK), maar wij wilden een bredere dialoog: ook moslims, hindoes, joden, boeddhisten, vrijzinnige christenen en humanisten moeten zich er thuis kunnen voelen.
Het was nog helemaal niet zo eenvoudig, maar we zijn er in geslaagd om uitgangspunten te formuleren waar een brede groep zich achter kan scharen. Het belangrijkste doel van het UPLR is mensen uit verschillende levensbeschouwelijke richtingen bij elkaar brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar leren waarderen. Dialoog is voor mij de mooiste vorm van spreken.”
 
“Het UPLR organiseert projecten voor alle inwoners van de stad. Jaarlijks is er een symposium waarvoor we het onderwerp gezamenlijk vaststellen: iedereen moet er iets mee kunnen. Dit jaar hebben de Humanisten een symposium over levensbeschouwing en kunst georganiseerd. Volgend jaar is de Liberaal Joodse Gemeente aan zet.
De  werkgroep Utrecht in Dialoog is een onderdeel van onze stichting. Deze werkgroep  organiseert ook de Week van de Dialoog in Utrecht, dit jaar van 5 t/m 10 november . Op die dag worden er overal in de stad gesprekken georganiseerd rond één thema. Op allerlei locaties zetten we tafels neer: bij AH, op het Stadhuis, op scholen, in kerken. Aan die tafels zit een gespreksleider en 6 à 7 mensen, die met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een tweetal vragen. De gespreksleiders zijn door de medewerkers van Utrecht in Dialoog opgeleid.”
 
“De UPLR wil bruggen slaan; of het werkt? Ik vind het mooi  dat we met verschillenden groepen bij elkaar zitten en met elkaar over van alles kunnen praten zonder dat we elkaar van onze eigen mening proberen te overtuigen, en gezamenlijk dingen organiseren. Dat lijkt eenvoudig, maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend als het over religie of levensbeschouwing gaat.”
“In de toekomst zou ik willen dat we meer konden organiseren; een of twee ontmoetingen per jaar vind ik te weinig, dat zouden er minsten zes moeten zijn. En ik zou nog meer groepen willen bereiken, we missen bijvoorbeeld nog goed contact met de alevieten en de hindoegemeenschap. En een enthousiaste nieuwe voorzitter, die kunnen we ook goed gebruiken…”

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad