Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
Een doel van de stichting is zorgen voor vernieuwing in de wijk: vooral om de participatie van burgers aan het culturele- en sociale leven te stimuleren...
Mohamed Soulimani
Oprichter en voorzitter

Stichting de derde brug

Mohamed Soulimani woont in Zuilen en voelt zich verantwoordelijk voor zijn buurt. Dit vertaalt hij naar zijn werkzaamheden bij stichting de Derde Brug (S.D.D.B.), hij is oprichter en voorzitter van de stichting. Een doel van de stichting is zorgen voor vernieuwing in de wijk: vooral om de participatie van burgers aan het culturele- en sociale leven te stimuleren te vergroten.

 Niet alleen het lot van de jongeren trekt Mohamed aan, hij wil ook het veiligheidsgevoel van zijn buurtgenoten vergroten. Mohamed zou met De Derde Brug graag ook meer willen bieden op het gebied van informatievoorziening in de wijk. Hij vindt het belangrijk dat er een buurtnetwerk ontstaat waar wijkbewoners zelf, maar ook de politie en het wijkenteam van de gemeente gebruik van kunnen maken.
 
Een jaar geleden waren de achtergronden van de deelnemers van de projecten nog heel erg divers. Het laatste jaar is, tot Mohameds teleurstelling, het aantal betrokken autochtonen bij de stichting afgenomen. Hij zou graag zien dat dat weer verandert: “Om goed samenleven te bevorderen, willen we echt iederéén uit Zuilen betrekken.”
 
Op dit moment worden er bij de stichting iedere vrijdag opvoedcursussen gegeven aan ouders. De cursus is vorig jaar oktober gestart. Mohamed hoopt met deze cursus de onderlinge contacten te verbeteren, zodat de ouders in de wijk elkaar beter weten te vinden. “Hierdoor kan de sociale cohesie en dus de sociale controle toenemen.”
 
De toekomst staat volgens Mohamed nog open: “Er zijn plannen om samen te gaan werken met de kerk uit de buurt. Dit project is echter nog in de startfase.” Mohamed hoopt dat het slaagt en dat er daardoor meer balans tussen de verschillende religies uit de buurt komt. Daarnaast hoopt Mohamed dat de participatie vanuit de wijk toe gaat nemen; sommige veiligheidsprojecten kunnen nu niet uitgevoerd worden door een te kort aan vrijwilligers.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad