Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
"Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat mensen met een beperking meedoen in de maatschappij"

Lof der Zichtbaarheid

Met een symposium en een festival slaat Lof der zichtbaarheid een burg tussen mensen met een beperking en de maatschappij. Die brug is hard nodig want de samenleving biedt mensen met een psychiatrische achtergrond of een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet al te veel gelegenheid voor sociale integratie en maatschappelijke participatie.

 Vicky Pronk, projectcoördinator van Lof der Zichtbaarheid bij de Vrede van Utrecht:
“Bij Lof snijdt het mes aan twee kanten: mensen met een beperking krijgen de kans om zich door middel van kunst verder te ontwikkelen en deel te nemen aan de maatschappij. Ze worden letterlijk ‘zichtbaar’ via hun optreden of expositie. Daarmee willen we dat het beeld van mensen met een beperking bij het algemene publiek genuanceerder wordt. Wat we willen bereiken is dat iedereen ermee leert omgaan dat sommige mensen ‘anders’ zijn.
 
In aanloop naar en tijdens Vrede in de buurt is er muziek, theater en veel beeldende kunst te zien. Een inspirerend project vind ik “Waranda” van de Wijde Doelen, een kunstvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. Samen met kunstenaars uit de wijk maken zij barokke beelden en schilderijen geïnspireerd op uitbundige festijnen uit de 18e eeuw.
 
Sommige mensen zijn al jaren bezig met hun kunstvorm. Als iemand daarbij zijn talent ontdekt, kunnen daar fantastische kunstwerken uitkomen. Lof kan voor de kunstenaars als empowerment werken, doordat ze bijvoorbeeld in hun cv kunnen zetten dat ze in het Diaconessenziekenhuis hebben geëxposeerd, dat hun werk verkoopt of hun band vaker geboekt wordt, nu zoveel mensen kennis gemaakt hebben met hun werk.
 
Het mooiste dat we met Lof der Zichtbaarheid kunnen bereiken, is dat we onszelf overbodig maken. Het zou prachtig zijn wanneer het over vijf jaar vanzelfsprekend is dat mensen met een beperking meedoen. Maar dat is nog niet de realiteit; er is nog steeds aandacht voor nodig. Mensen willen best ruimte geven, maar je moet daar wel om vragen.”
 
Het Symposium Lof der Zichtbaarheid op 14 juni wordt georganiseerd door Hogeschool Utrecht. Programmaonderdelen van Lof der Zichtbaarheid zijn te zien tijdens Vrede in de buurt (21-23 juni) op diverse plaatsen in Utrecht.

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad