Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
Kinderen maken plannen voor hun wijk
Dieneke van Dijken
coördinator

Kinderraad

Dieneke van Dijken (1982), coördinator van de Kinderraad:

“Hoe kan mijn school of wijk er vreedzamer uitzien? Dat is de grote vraag die de leden van de Kinderraad proberen te beantwoorden. Alle leerlingen van de groepen zeven en acht van Utrechtse basisscholen kunnen zich ervoor aanmelden.
Onder begeleiding van een kinderwerker of leerkracht beschrijven kinderen hun visie op de wijk, die visie maken ze concreet in plannen. In de Stedelijke Kinderraad – de eerstvolgende vindt plaats op 30 mei – presenteren de leerlingen uit alle Utrechtse kinderraden hun plannen aan elkaar, aan de stad en aan het stadsbestuur. Alle ideeën worden uitgevoerd.
Aanvankelijk bedachten de Kinderraadsleden vooral plannen voor speeltuintjes. Inmiddels gaan zij veel meer uit van de vraag: in wat voor samenleving wil ik leven? Kinderwerkers en leerkrachten helpen de jonge raadsleden breder te denken dan hun eigen perspectief. Zij brengen hen bijvoorbeeld met wijkbewoners in contact die uit eigen ervaring vertellen waaraan de wijk behoefte heeft.
 
Een mooi plan vond ik dat van een aantal Kinderraadsleden in Hoograven. Zij bedachten brievenbussen waarin buurtbewoners die zich onveilig voelen een briefje kunnen stoppen. Eens in de zoveel tijd legen kinderwerkers de brievenbussen en kijken ze, aan de hand van die briefjes, of ze iets kunnen betekenen.
Voor elk kind is het belangrijk om ertoe te doen. Daarvoor zijn kinderwerkers nodig die náást de kinderen staan en een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid. De Kinderraad wil het kind laten ervaren dat het een stem heeft en weet dat zijn stem gehoord mag worden. Dat besef creëert kinderen die opgroeien tot actieve burgers.”
 
Op de foto: kinderraad in Overvecht krijgt een training in presenteren

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad