Bas
van Tebberen

8 bruggenbouwers aan het woord

Korte film over de praktijk van de vreedzame stad

Stichting Eet Mee!

“Allochtoon, autochtoon, iedereen heeft wel iets met eten. Mensen die weer eens een ander verhaal willen horen, brengen wij met elkaar in verbinding”

Rap de Vrede

Door het maken van een rap over omgang met elkaar hebben de kinderen op een speelse manier gemerkt dat ze de sfeer en omgangsregels in hun eigen wijk,...

Mira
Kho

Feestelijke presentatie Manifest

Wethouder Lintmeijer neemt het eerste exemplaar in ontvangst

Omar Offendum

"Muziek herinnert aan de fundamentele menselijkheid die ons allen verbindt"

Davey
Dekker

Dwight
van van de...

Jongerenhuiskamer Zuilen

"Wat ik kapot heb gemaakt kan ik niet terugdraaien, maar ik kan de schade die ik aangericht heb wel herstellen."

Parkschool, Lombok

"De Parkschool is de Nederlandse samenleving in het klein"

De katalysator van Vrede

Interview met Umberto Eco, Adelheid Roosen en Johan van Renswoude

Arjan El Fassed

‘Ik wil dat een buitenlands conflict hier gaat leven’

Roze zaterdag 2013 Utrecht

‘Zie hoe divers onze wereld is en kom er deel van uitmaken!'

Merlijn
Twaalfhoven

Ahmed
Essousi

Toaufik
Elfalah

S. Rigter &
J. Meeuwsen

Karen Armstrong

"Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden"
“Wij komen in actie op het moment dat buren het gevoel van vrede verliezen."
José van den Berg
Coördinator Buurtbemiddeling
3531 WP
Utrecht
buurtbemiddelingutrecht...

Buurtbemiddeling Utrecht

“Buurtbemiddeling is opgericht om een verbinding te leggen tussen jou en je buurman. Wij komen in actie op het moment dat buren het gevoel van vrede verliezen. Meestal ontstaan conflicten door problemen die als overlastgevend ervaren worden.”
De meest voorkomende conflicten hebben geluidsoverlast als oorzaak. Er ontstaan plagerijen die zich opstapelen. Buurtbewoners hebben het gevoel dat zij gepest en getreiterd worden. Dat is hét moment voor Buurtbemiddeling om bij te springen. “Buurtbemiddeling werkt de-escalerend, er wordt over problemen gecommuniceerd. Mensen worden verantwoordelijk gesteld voor eigen gedrag, ” aldus Jose van den Berg, coördinator van Buurtbemiddeling in Utrecht.
 
Het initiatief van Buurtbemiddeling ligt bij de gemeente Utrecht en bij welzijnsorganisatie Portes. De gemeente is hierin opdrachtgever en Portes voert het concept uit. Er zijn twee coördinatoren in dienst bij Portes, waarvan Jose er zelf één is. Het is belangrijk dat ook andere partijen zoals woningcorporaties en de politie buurtbewoners wijzen op de mogelijkheid van buurtbemiddeling.
 
De vrijwilligers zijn de belangrijkste krachten van Buurtbemiddeling. Bij Buurtbemiddeling wordt er gewerkt met getrainde vrijwilligers; op dit moment zijn er al meer dan 110 vrijwilligers actief. “De vrijwilligers wonen zelf met plezier in Utrecht, hun wens is om stadsgenoten dit plezier ook te laten ervaren.” Toch blijft het initiatief bij de buurtbewoners zelf liggen, vertelt José: “Een bemiddelaar lost het conflict niet op, dat moeten de buurtbewoners zelf doen.”
 
Voordat José aan de slag ging bij Buurtbemiddeling is zij betrokken geweest bij het Wijkgerichte Woonoverlastproject in Utrecht, dat extreme woonoverlast in buurten moet bestrijden en voorkomen. Er is sprake van extreme woonoverlast als het conflict zo uit de hand is gelopen dat Buurtbemiddeling niet meer zal helpen en er een aanpak door professionals nodig is.  
Op het moment dat een klein overlastprobleem niet opgelost wordt, suddert het door en kan uiteindelijk resulteren in grootschalige woonoverlast. Om deze extreme woonoverlast op te lossen moeten er meerdere partijen en instanties met elkaar om de tafel. Jose: “Als er vier jaar geleden bij een conflict eerder was ingegrepen met behulp van Buurtbemiddeling, hoefden we nu niet met zoveel betrokken professionals in overleg te gaan om de overlast aan te pakken.” Buurtbemiddeling is daarom een belangrijke schakel in de keten
Door in een vroeg stadium de bewoners eigenaar van het probleem/conflict te maken, wordt er sneller en makkelijker een oplossing gevonden waar alle buurtbewoners zich in kunnen vinden.
 
De toekomst ziet Jose zonnig in. Ze ziet mogelijkheden om de Vreedzame school bij Buurtbemiddeling te betrekken. Daarnaast wil Jose meer gebruik gaan maken van ‘herstelmediation’. Hierbij gaat het vooral om de nawerking van een conflict. “Zo kan het zijn dat een rechter een einde maakt aan een juridisch geschil door een uitspraak te doen. De betrokkenen moeten daarna weer naast elkaar leven, maar zijn daar niet altijd zonder hulp toe in staat.” Jose zou graag zien dat alle Utrechters leren dat er met communicatie meer opgelost kan worden dan met geweld of ruzie.
 
Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor de website van Buurtbemiddeling Utrecht.
 

respect
compassie
gelijkheid
grenzen
netwerk
vreedzaam
verbinden
veerkracht
concreet
bijdragen
verdraagzaam
positief
urgent
vrede
toevoegen
samenleving
handelen
inspireren
verbinden
deelnemen
ontmoeting
community
duurzaam
ontwikkeling
samenhang
verbonden
toekomst
beschaving
cultuur
religie
sport
ondernemen
bestuur
veiligheid
welzijn
educatie
tolerantie
betrokken
samenleving
leefbaarheid
veiligheid
vitaliteit
contact
herstellen
publiek domein
afstemming
participatie
structureel
samenwerking
verantwoordelijk
oplossen
voorkomen
stevig
bemiddelen
erkennen
Onderschrijf
het manifest van de
Vreedzame
Stad